Min plats

Min plats
Min Plats på svt.se/barnkanalen

Min plats

Serie som berättar om Australiens historia, upplevt av barn under olika tidsepoker.