Historikern Christopher O'Regan och byggnadsvårdsantikvarien Erika Åberg

Det sitter i väggarna

Hus med spännande historia

Vad vet du om ditt hus? Har det alltid sett ut som det gör idag och vilka har bott här förut? Historikern Christopher O'Regan och byggnadsvårdsantikvarien Erika Åberg hjälper nyfikna ägare till gamla hus.