Mons Kallentoft, författare, Marcus Samuelsson och Anna Burstedt, matetnolog i Det stora matslaget.