Louise Nordahl, Aron Flam, Henrik Dorsin och David Druid.

Folkets främsta företrädare

Webbexklusiv satirserie

Infotainment i rappt tempo av och med Aron Flam, David Druid, Henrik Dorsin och Louise Nordahl. #folketsfrämstaföreträdare

Fredagar