"Förstår om det kan tyckas lite konstigt"

Tomas Norström som dömde The Pirate Bay-målet i tingsrätten och hovrättslagmannen Kristina Boutz och hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt som ska döma målet i hovrätten är medlemmar i exakt samma organisationer.

De är alla medlemmar i Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR).

Om hovrättsdomarnas medlemskap utgör jäv i en rättegång mot männen bakom The Pirate Bay, kommer nu att prövas av Högsta domstolen samtidigt som Tomas Norström redan är friad av hovrätten.
– Tingsrätten prövas av hovrätten och hovrätten av oss. Hovrättens beslut om Tomas Norström är därför inte överklagbart, säger Ove Nilsson, föredragande revisionssekreterare på Högsta domstolen.

Varför väljer ni att pröva Ulrika Ihfelt och Kristina Boutz medlemskap?
– Vi har kommit fram till att det kan behövas ett prejudikat i den här frågan, säger Ove Nilsson till Kulturnyheterna.

Kan du förstå att det kan tyckas märkligt att de är med i samma organisationer som Tomas Norstöm, men han redan friats från anklagelserna?
– Det är ju samma saker som åberopas mot alla tre så det kan tyckas lite konstigt. Men hovrättens beslut är inte överklagbart, säger Ove Nilsson.

Och kanske än mer konstigt om Ihrfelt och Boutz i framtiden döms som jäviga för sina medlemskap i SFU och SFIR?
– Det kan jag också tänka mig, säger Ove Nilsson.

Tomas Norström är medlem i både SFU och SFIR, Kristina Boutz är medlem i SFIR och Ulrika Ihrfelt i SFU.

– Jag är jättenöjd med det här, men jag tycker samtidigt att det är konstigt att Tomas Norström inte prövas av Högsta domstolen. Domarna i hovrätten är väl snarast mindre jäviga än Tomas Norström var, säger en av de dömda, Peter Sunde Kolmisoppi, till TT.

Sofia Benholm

Publicerad: