Toppjurister i ett öppet brev: Rasar över Wiki-fånges behandling

Runt 300 framstående amerikanska jurister och professorer protesterar nu mot USA:s behandling av den misstänkte Wikileaks-källan Bradley Manning.

Bradley Manning, den soldat som misstänks ha lämnat hemliga handlingar till Wikileaks, uppges vara fängslad "i en håla" i ett fängelse på en marinbas i Virginia. Uppgifter som dock USA:s försvarsdepartement förnekar.

Rasar i ett öppet brev
Oavsett vad som är sant eller inte är det ett faktum att Bradley Manning har hållits fängslad sedan i juli förra året utan rättegång. Detta har nu fått närmare 300 av USA:s mest framstående jurister och professorer att protestera i ett öppet brev.

Bland de namn som finns på listan ingår ledande personer från alla de bästa amerikanska universiteten samt kända namn från andra akademiska områden, däribland Robert Reich, arbetsmarknadsminister i Bill Clintons regering 1993-1997.

Isolering och förödmjukelse
I brevet, som publiceras i New York Review of Books, skriver artikelförfattarna att Mannings "förnedrande och omänskliga" behandling är olaglig och strider mot USA:s författning. Akademikerna menar även att en fortsatt behandling kan betecknas som ren tortyr.

Juristerna uppger att Manning är inlåst i sin cell 23 timmar om dygnet och under den återstående timmen får han endast gå i cirklar i ett annat rum, utan några andra fångar närvarande. Manning uppges inte få slumra till eller koppla av under dagtid och måste svara på frågan "Är du okej?" var femte minut.

Enligt artikelförfattarna har Bradley Manning den senaste veckan dessutom tvingats sova naken och stå naken under de kontinuerliga inspektionerna av hans cell. Tidningen New York Times skriver i dagens upplaga att militärens behandling av Manning "väcker kusliga minnen av hur Bush-administrationen behandlade terrormisstänkta".

Vänder sig till Obama
Juristerna och professorerna kräver nu att en rättegång hålls och vädjar till USA:s president Barack Obama, som mellan åren 1992 till 2004 undervisade i statsrätt vid University of Chicago Law School, att agera i fallet Manning.

Juristerna skriver att Obama bör kräva att Pentagons behandling offentliggörs och att de metoder som inte klarar av att ses i offentlighetens ljus avslutas omedelbart.

USA:s försvarsdepartement har tidigare motiverat de stränga säkerhetsåtgärderna med att det vore ett hot mot den nationella säkerheten om Bradley Manning lyckas rymma från fängelset.

Olle Gunn
olle.gunn@svt.se

Publicerad: