Vita huset varnar för hårda antipirat-lagar

Två nya lagar som den amerikanska kongressen tagit fram och som syftar till att värna upphovsrätten på internet, får nu kritik från Vita huset.

Vita huset oroas över att lagarna inte bara kommer att skydda upphovsrätten och bekämpa illegal nedladdning, utan samtidigt försämra yttrandefriheten på nätet.

Den amerikanska administrationen befarar också att de nya lagarna, om de genomförs, kommer att begränsa innovationerna på nätet och dessutom försvåra för nya internetföretag att etablera sig på marknaden.

Vita huset använde sig av en officiell blogg för att föra fram sina farhågor under helgen.

Öppnar för samarbete
Enligt talespersoner för Vita huset vill president Barack Obama samarbeta med kongressen för att få till stånd nya lagar som skyddar upphovsätten och motverkar illegal fildelning.

Presidentens administration understryker samtidigt att de nya lagarna ska värna rättigheten att yttra sig fritt, inte göra intrång i enskildas privatliv och värna innovationer på nätet.

Tidigare kritik
Som Kulturnyheterna tidigare rapporterat har också en rad av internets mer välkända innovatörer protesterat mot lagarna, "Protect IP Act" och "Stop Online Piracy Act- SOPA". I ett brev till kongressen varnade de för att lagarna riskerar att förändra internet i grunden.

Anders Silvergren Blåder

Publicerad: