Datorbrist i de svenska skolorna – Tio lärare på tre datorer

Det finns för få datorer i de svenska skolorna för att lärarna ska kunna göra sitt jobb ordentligt.

Det visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund.

Trots att många skolledare är medvetna om att personliga datorer underlättar arbetet för lärarna så är tillgången på datorer mycket begränsad.

Tio lärare på tre datorer
I snitt går det två lärare på varje dator i grundskolan. Sämst är situationen i stora skolor där tio lärare delar på tre datorer.

-Allt en lärare har finns ju på datorn; alla prov, alla förberedelser, referenser och när man söker på internet tillsammans med elever. Det sparar man ju där. Och när man ska sätta sig för att jobba, ja då är datorn upptagen och kanske tio står i kö, konstaterar Mette Fjelkner som är ordförande i Lärarnas riksförbund.

Tvingas jobba hemifrån
Konsekvensen blir att lärarna tvingas använda sina egna hemdatorer.
Enligt undersökningen jobbar över 60 procent hemifrån.

-Det viktiga är ju att man lyfter fram behovet och den rättighet man har att ha en egen dator. Det är ju en otrolig satsning som måste göras, slår Mette Fjelkner fast.

Publicerad: