DI får kritik i egen utredning

Dramatiska institutet får kritik på flera punkter i den egna utredningen om den sk porrskandalen, då en student läste upp en sexberättelse om två småflickor för en grupp sexåringar.

Utredaren, fd fp-ledaren Bengt Westerberg, skriver att studentens grupp fick dålig handledning och att etiska frågor borde ha diskuterats. Dessutom var DI:s information till föräldrarna missvisande, skriver han.

DI:s rektor Per Lysander säger att rapporten kommer att ligga till grund för förändringar. Händelsen utreds även av åklagare.

I rapporten har Westerberg intervjuat ett 40-tal personer. Allt från psykologer, lärare, rektorer till elever, personal på Bris m.fl.

"Bättre förberedelser"
I sin rapport påpekar dock Bengt Westerberg att det inte finns någon anledning att vara negativ till valet av tema på projektet, men att förberedelserna borde ha varit bättre.

"Barn har en egen sexualitet, många upplever att den i dag förtigs mer än vad som är önskvärt. Det kan hänga samman med avarter i vårt starkt sexualiserade samhälle, som pedofili och andra övergrepp. Själva begreppet sexualitet har för många kommit att starkare förknippas med avarterna snarare än det positiva det kan innebära för många människor, även barn. Denna klyfta mellan informationsöverflöd och informationsbrist var en utgångspunkt för DI när temat slogs fast".

"Trots bristerna i förberedelserna har arbetet i många avseenden fungerat väl. Lärarna och barnen i de deltagande förskolorna, skolorna och fritidshemmen är i allt väsentligt nöjda", skriver Westerberg.

Kritisk till media
Bengt Westerberg ger även kritik till media som han anser har förstorat misstaget som begicks av eleven när han läste upp porrberättelsen.

I sin rapport skriver han; "Misstaget har förstorats genom den mediala uppmärksamheten. Det är ett intressant exempel på hur media blir medaktörer i en social process."

Bengt Westerbergs slutsats är ändå att Dramatiska institutets barnteaterprojekt bör få leva vidare:

"Det är viktigt inte minst för att säkerställa en utveckling av barnteatern i Sverige och att Sverige därmed kan behålla sin världsledande position. Det var inte fel av DI att ha barn och sexualitet som tema, däremot borde de svårigheter man själv förutsåg ha motiverat noggrannare förberedelser", skriver han och efterlyser mer metodik och etik.

Parallellt med den granskning DI låtit göra pågår också en förundersökning kring det som hände på Dramatiska institutet.

När beslutet om förundersökning togs sade vice chefsåklagare Birgitta Tholander Werne är det fanns misstanke om sexuellt ofredande.

Återupprätta hedern
Dramatiska institutets rektor Per Lysanders största misstag enligt utredningen, var att han var för tillgänglig för media och inte hann ta hand om det interna arbetet på skolan när historian började rullas upp. Nu fundera han på om det är dags att lämna posten som rektor på DI.

-Rapporten aktualiserar väl inte så många frågor om min egen roll. Däremot så är det väl hur vägen tillbaka för Dramatiska institutet ska se ut, säger han till Kulturnyheterna i SVT.

-Nu handlar det för oss om att bygga upp ett förnyat förtroende i omvärlden. Om det ska ske under min ledning eller om det sker lättare om det kommer en ny rektor är en fråga som jag får överväga lite i lugn och ro och i så fall även resonera med styrelsen om.

Publicerad: