Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Förtroendet faller för Försäkringskassans chef

Dan Eliasson

De anställdas förtroende för Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson faller kraftigt, enligt fackförbundet ST:s nättidning Publikt.

I en medarbetarenkät som genomfördes inom Försäkringskassan i april hade bara 26 procent av de anställda förtroende för generaldirektören. I en motsvarande enkät som gjordes i november och december förra året var andelen 68 procent.

”Jag har haft väldigt höga förtroendesiffror tidigare. Att de nu har gått ned så kraftigt är en signal jag får ta till mig. Men samtidigt går det inte att komma ifrån att det här är en undersökning som gjorts under väldigt speciella omständigheter”, säger Eliasson till Publikt.

Enkäten genomfördes strax efter att en ledande befattningshavare fått avgå efter jävskritik och en annan hög chef lämnat sitt jobb efter att ha efterforskat källan till avslöjandet.