Inte första manga-domen för barnpornografibrott

Seriesamlaren Simon Lundström är inte den förste som döms för innehav av japanska mangateckningar i Sverige. Ett tidigare fall uppmärksammades 2007 i en statlig utredning.

Men fallet fick inga konsekvenser. Lagstiftningen jämställer fortfarande tecknade fantasier och bilder av verkliga övergrepp.

-Jag måste läsa den nya domen, säger en av ledamöterna i justitieutskottet i dag till SVT.

I går berättade SVT om seriesamlaren och översättaren Simon Lundström som dömts för innehav av japanska så kallade mangateckningar.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet och sätter ljuset på att den svenska lagstiftningen inte gör skillnad på bilder av verkliga övergrepp och fantasiteckningar.

– Vansinnigt, tycker Simon Lundström som fått stöd från flera debattörer och organisationen Seriefrämjandet.

Nu visar det sig att han inte är den förste som dömts för just innehav av mangateckningar.

2007 hade den statliga barnpornografiutredningen gått igenom domar inför den lagskärpning som senare gjorde det förbjudet inte bara att inneha utan även att titta på barnpornografi.

Bland exemplen nämns ett fall från 2004 där innehav av 377 barnpornografiska manga-teckningar gett en påföljd på 40 dagsböter. Utredningen skriver att det "inte varit fråga om bilder med grövre innehåll".

Simon Lundström dömdes till 80 dagsböter för 51 bilder.

Miljöpartiets Mehmet Kaplan sitter i riksdagens justitieutskott.

– Den nya domen verkar gå i linje med lagstiftningen. Den här typen av innehav ska vara brottsligt, säger han.

Är det rimligt att man kan bli dömd för tecknade bilder?

– Vi har den lagstiftning vi har. Den är annorlunda jämfört med många andra länder, vi var väldigt tidiga med detta. Hittills har det inte funnits någon politisk vilja från riksdagspartierna att ändra på det och då kommer det väl inte att ske. Om frågan kommer på riksdagens bord får vi hantera det men vi ämnar inte ta upp den.

Men vad tycker du?

-Jag var inte med när lagstiftningen togs men som den är utformad är domen korrekt.

Mehmet Kaplan vill alltså inte svara på frågan om rimligheten, utan säger att han vill sätta sig närmare in i fallet.

-Jag måste läsa den nya domen, och diskutera frågan med min riksdagsgrupp.

Den statliga utredningen 2007 resonerade öppet om varför även bilder av påhittade barn ska omfattas av lagstiftningen: "Att det över huvud taget framställs pornografiska bilder av barn är kränkande även för andra barn än det avbildade barnet."

SVT har talat med den person som dömdes 2004. Han säger att han försökte lägga domen bakom sig så fort som möjligt.

– Det kändes jobbigt. Man stämplades som något man inte var. Jag var bara intresserad av mangaserier.

– Jag tyckte domen var idiotisk och har försökt sluta tänka på den.

Mehmet Kaplan har inte tidigare reflekterat över gränsdragningen mellan verkliga och fiktiva bilder.

-Nej inte på det sättet. Men när vi skärpte lagen hade vi en diskussion som inte var helt enkel...men vi motsatte oss inte den propositionen.

Borde ni ha gjort det?

-Vi får se om det nu kommer fram fler fall som det här.

Jusititieminister Beatrice Ask vill inte svara på några frågor med hänvisning till att domen mot Simon Lundström inte vunnit laga kraft.

Inte heller vill hon svara på principiella frågor om lagstiftningens gränsdragningar, säger hennes pressekreterare Martin Valfridsson till SVT.

Mikael Pettersson

Publicerad: