Juholts hyresbidrag granskas

Riksenheten mot korruption har beslutat granska om det var bedrägeri när S-ledaren Håkan Juholt under flera år lät riksdagen betala hyran även för sambon. Juholt har bett om ursäkt och börjat betala tillbaka ersättningen.

Riksdagsledamöter som har kostnader för dubbelt boende och som är sambo ska bara få ersättning för sin del av hyreskostnaden, vanligtvis hälften.

-Vad jag kommer att göra är att göra en faktagranskning utifrån uppgifterna i tidningsartiklar och sedan får jag bestämma mig om fortsättningen därifrån. Jag vill inte uttala mig om det har begåtts brott eller inte, utan göra en förutsättningslös granskning och se om vi ska inleda någon utredning eller inte, säger chefsåklagare Alf Johansson till SVT.

Beslut om eventuell förundersökning väntas tidigast nästa vecka.

Påtalat tidigare
Håkan Juholt beklagade i går att han gjort fel och lovade att betala tillbaka de felaktigt utbetalda hyresbidragen, omkring 160.000 kronor.

Han betalade i går tillbaka större delen av ersättningen.

-De vill för sin bokförings skull ha betalningen i två delar. I går satte Håkan Juholt över 130.000 kronor för ersättning betalad fram till 2010. Resterande 30.000 kommer att dras på hans nästa lön, enligt deras önskan, säger Juholts pressekreterare Sofie Rudh till TT.

Juholt hävdade i går att han inte visste om att hans handlande var fel, men riksdagskansliet kontaktade redan i augusti Juholts medarbetare och uppmärksammade dem på att Juholt inte följde reglerna. Trots det lämnade Juholt den 13 september en ansökan om höjd ersättning för en hyreshöjning och utgifter för parkeringsplats, även denna gång för hela hyreskostnaden.

Aftonbladet uppger i dag att tjänstemän på det socialdemokratiska partikansliet redan under våren 2009 varnade Juholt för de felaktiga bidragsansökningarna. Detta gjordes i samband med en internrevision när Juholt skulle lämna posten som partisekreterare till förmån för Ibrahim Baylan.

Thomas Larsson
thomas.larsson@svt.se
TT

Publicerad: