Regeringen: "Risk för terrorattentat i Sverige"

Det finns i dag en verklig risk för terrorattentat mot Sverige. Det anser regeringen. Därför vill man nu tillåta att säkerhetspolisen, den militära underrättlestjänsten och signalspaningsmyndigheten FRA vid behov får byta sekretessbelagd information med varandra.

Justitieminister Beatrice Ask ser flera nyheter i Sveriges nya strategi mot terrorism.
Att Säpo får tillgång till signalspaning från FRA verkar klart, men mer i samma väg kan komma.

Efter en överenskommelse med Socialdemokraterna är ett lagförslag från regeringen ute på remiss om att ge Säpo och Rikskriminalpolisen tillgång till signalspaning. I en andra del har Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) antytt behov av fler åtgärder för utökat informationsutbyte, vilket nu granskas av regeringen.

-Man analyserar om det föranleder några ändringar i regler eller annat, säger Ask (M).

Förstärkt mandat
Ytterligare åtgärder skulle kräva ändrade regler om sekretess och personuppgifter. Ask säger att hon har en oklar bild av vad som efterfrågas i den andra delen, men på frågan om den första delen blir av och den andra delen kanske blir av, svarar hon:
-Ja, ungefär så.

Ask betonar också att om fler förändringar krävs måste kanske också säkerhets- och integritetsskyddsnämndens mandat förstärkas.

-Det skulle kräva väldigt noggranna analyser när det gäller integritetsaspekten, därför att det finns skäl för att det finns begränsningar i informationsutbytet också.

Flera nyheter
Ask ser flera nyheter i den nya strategin: tydligare i fråga om mål och metoder, mer vikt på arbetet mot radikalisering och på krav gentemot myndigheterna att återrapportera.

Vidare läggs större tyngd på vikten av internationellt samarbete, vilket i sin tur speglar att terrorhoten mot Sverige anses ha ökat sedan den förra strategin formulerades för fyra år sedan.

-Vi har haft händelser i Sverige och i vår närhet och har dessutom avvärjt en del bekymmer, säger Ask.

TT

Publicerad: