Rekonstruktion - så fungerar den

-En rekonstruktion är ett andrum på tre månader som företaget får för att dels få ordnings på sin balansräkning men också för att vidta åtgärder så att företaget blir lönsamt.

Det säger Hans Ödén, konkursförvaltare och företagsrekonstruktör på konsultföretaget Ackordcentralen.

-I Saabs fall handlar rekonstruktionen inte bara om att få fram pengar för att driva företaget utan också visa hur företaget ska kunna sälja bilar och bli lönsamt, säger Hans Ödén. Kanske kan Saab visa att företaget med en kinesisk ägare kan sälja bilar i Kina. Och Kina är det land där det säljs mest bilar idag.

Rekonstruktion beviljas företag som inte har pengar för att betala sina skulder men som på sikt kan ha en möjlighet att överleva.

Den tidsfristen beviljades alltså Saab idag av hovrätten för västra Sverige.

-Under rekonstruktionstiden skyddas företaget. Det får inte betala gamla skulder och Kronofogdemyndigheten kan inte utföra utmätningar mot företaget och de utmätningar som pågått stoppas, säger Hans Ödén. De får inte heller ta på sig nya skulder utan att rekontruktören godkönner dem.

Tvingas kanske säga upp personalen
I och med att rekonstruktionen beviljats får nu de saabanställda ut sina löner genom ett statligt lån till Saab, den så kallade lönegarantin.

Men Saab har bara den närmaste månaden på sig att få fram pengar till lönerna. Gör man inte det blir det återigen problem för Saabs 3.400 anställda i Sverige.

-Lyckas de inte med att få fram pengar till löner under den närmaste månaden måste Saab säga upp personalen för att de i fortsättningen ska få sina löner via lönegarantin, säger Hans Ödén.

Men även om de får fram pengar till lönerna utesluter inte Saab att man kommer att dra ner på personalen. Det meddelade företaget idag i ett pressmeddelande.

Som ett led i rekonstruktionsarbetet planerar företaget att under de kommande veckorna identifiera områden i organisationen där det går att kapa kostnader. Ledtider ska kortas, dubbelarbete försvinna och samordningen mellan olika avdelningar förbättras.

Saab kan ändå gå i konkurs
Bara några timmar efter att Saab beviljats rekonstruktion utsåg tingsrätten Guy Lofalk till rekonstruktör. Han skötte även Saabs förra rekonstruktion 2009.

Tingsrätten beslutade också att det första borgenärssammanträdet ska ske den 31 oktober. Och det innebär att Saab fortfarande kan gå i konkurs.

-Borgenärssammanträdet innebär att domstolen prövar om en majoritet att fordringsägarna är beredda att gå med på att skriva ner sina fordringar på Saab, säger Hans Ödèn. Om en majoritet av ägarna inte går med på att sänka de betalningskrav de har på Saab kommer företaget att ändå gå i konkurs. Och det är tingsrätten som fastställer om det finns en majoritet eller inte.

Helena Nosti / TT
helena.nosti@svt.se

Publicerad: