Skattebetalarna får städa efter Carema – Borg: "För generösa regler"

Finansminister Anders Borg hade på förmiddagen inte hunnit läsa den annons som Carema publicerat men han konstaterar att det är bra om företaget kommer att sluta använda sina omdiskuterade skatteupplägg som fått hård kritik.

-Det tycker jag i sådant fall är bra men det ändrar inte min utgångspunkt. Vi har alldeles för generösa regler för ränteavdrag och det har utnyttjats av en del företag i välfärdssektorn men det har också utnyttjats av andra företag. Ska vi bevara en någorlunda vettig bolagsskattebas i Sverige måste vi gradvis stänga den typen av förfaranden, säger Borg.

-Sedan är det bra om Carema och andra frivilligt börjar betala skatt när de driver offentliga verksamheter men i grund och botten bör den här möjligheten stängas, säger Borg.

Borg tycker också att det är mer stötande om bolag som är beroende av skattepengar undandrar sig skatt.

-Ur ett moraliskt perspektiv är det mer stötande när det är skattepengar. Är man beroende av skattepengar ska man säkra att man sköter sina åligganden mot samhället på ett bra sätt. Men för mig som finansminister är det lika besvärligt om man undandrar sig skatt i någon sektor av ekonomin.

TT/Erik Sundberg
erik.sundberg@svt.se

Publicerad: