Skolinspektionen riktar kritik mot Lundsberg – Jan Björklund: "Mycket allvarligt"

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) ser mycket allvarligt på den kritik som Skolinspektionen riktar mot Lundsberg. Men han vill inte vidta några åtgärder förrän skolan har fått en chans att rätta till bristerna.

I Skolinspektionens rapport framkommer att eleverna utsätts för systematisk kränkande behandling. Vad tycker du om det?

-Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Och om det är så att de vuxna mer eller mindre vetat om det men sett mellan fingrarna så är det oerhört allvarligt, säger utbildnings- minister Jan Björklund.

Är du förvånad?

Ja, det är jag. Att sådant här har funnits på internatskolor förr vet vi ju sedan tidigare men att skulle förekomma 2011 är oroande.

Varför har ni inte gjort fler kontroller?

-Vi har inrättat statens Skolinspektion nu för något enstaka år sedan. Nu anmäls detta och det sätts in åtgärder. Tidigare har det varit för slappt med kontroll i det svenska utbildningsväsendet. Nu skärper vi upp det.

Vilket anvar har regeringen för Riksinternatskolorna?

-Vi kan dra in tillståndet. Men våra inspektörer är skolinspektionen. Så jag kommer ta del av deras bedömningar om ett antal veckor när återrapportering ska ske. Om de då föreslår åtgärder så kommer jag gå på det. Och föreslår de att tillståndet ska dra in så kommer jag att följa det.

Robert Lundin
robert.lundin@svt.se

Reporter: Oskar Jönsson
oskar.jonsson@svt.se

Publicerad: