Skriftliga omdömen ska skrotas i högstadiet

 Scanpix
Foto: Scanpix

Skriftliga omdömen och de individuella utvecklingsplanerna i årskurs 6 till 9 skrotas. I dag kom regeringspartierna överens.

Utredningen pågår fortfarande men ett första förslag från regeringen är att ta bort de individuella utvecklingsplanerna i årskurs 6 till 9.

– Det känns som en lättnad, säger specialpedagog Karina Jaresved Andersson.

Även de skriftliga omdömena, som regeringen införde 2008 som en del, skrotas. Enligt utbildningsminister Jan Börklund (FP) behövs de inte längre, eftersom det nu införts betyg från årskurs 6.

– Lärare ska undervisa, lärare ska inte vara byråkrater. Där måste vi vara självkritiska, säger Jan Björklund till SVT.

Däremot kommer de individuella utvecklingsplanerna att finnas kvar för lägre årskurser. De kommer dock bara ges en gång om året, istället för som i dag, varje termin.