Skyddet mot korruption brister

Även om Sverige har ett gott skydd mot korruption i en europeisk jämförelse så finns det stora brister, visar en granskning.

Av tolv svenska institutioner får bara en, justitieombudsmannen (JO), full poäng, i Transparency Internationals (TI) granskning av hur 25 europeiska länder står emot korruption. Ur ett europeiskt perspektiv får Sverige höga poäng, men studien visar klara brister inom offentlig sektor och de politiska partierna. Det är en allvarlig varningssignal, skriver TI:s Sverigeordförande Lars-Göran Engfeldt på DN-Debatt.

Förändringarna i den offentliga sektorn med bolagiseringar och upphandling av tjänster har skapat en riskzon för korruption. Kontrollsystemen har inte utvecklats i samma takt. Tvärtom är den kommunala revisionen omvittnat svag, påpekar han.

TI efterlyser bland annat ett bättre skydd för så kallade whistleblowers, både i privat och offentlig sektor. Regeringen bör också lagstifta om öppenhet och insyn i hur de politiska partierna finansieras. Där skiljer sig Sverige föga smickrande ut sig i en europeisk jämförelse, enligt Engfeldt.

Han anser att Sverige saknar ett helhetsgrepp. En statlig organisation bör få ansvar för att informera om korruption och dess skadeverkningar.

TT

Publicerad: