Varför hittar man inte källan till ehecutbrottet?

Hittills har omkring 2.300 personer smittats av ehecbakterien. Tjugofem personer har dött, en av dem en svensk kvinna. Fortfarande har man inte hittat smittkällan. Och frågan är om man någonsin gör det.

Odlarna kräver ersättning av EU för förlorad försäljning. I Tyskland säljes nu ungefär hälften så mycket grönsaker som före ehec-utbrottet.

-Men varför hittar men inte smittkällan?

-Trots att så många smittats kan det vara oerhört svårt att komma fram till varifrån smittan kommer. Särskilt om smittan har försvunnit från produkterna som från början var smittade.

Det säger smittskyddsläkare Åke Örtqvist, som besökte Gomorron Sverige på onsdagen.

Komma nära källan
Enligt Åke Örtqvist borde man med hjälp av intervjuer kunna komma nära källan. Man skulle kunna komma fram till att det är en grönsak.

-Men att hitta smittan hos själva grönsaken är väldigt svårt, säger Åke Örtqvist.

-Partiet kan vara borta från marknaden. Dessutom växer bakterier väldigt dåligt på själva grönsakerna. De är svåra att hitta i laboratoriemiljö, säger han.

För att spåra smittkällan frågar man ut de smittade personerna väldigt noga och det är lättare med dem som varit väldigt kort tid i ett område.

-Vi hade till exempel en smittad person från Stockholmsområdet som var en dag i Lübeck och åt på en restaurang och där fick vi detaljerad information.

Svårare i området
Men med personer som bor i området är det mycket svårare, påpekar Åke Örtqvist.

Svenska smittskyddsexperter hjälper de tyska myndigheterna genom att fråga ut smittade svenskar som varit begränsad tid i Tyskland.

-Alla svenska patienter har intervjuats väldigt noga. Intervjuerna har sammanställts och förmedlats till Tyskland, säger Åke Örtqvist.

Men när man vet att en person smittats på en viss restaurang varför kan man då inte slå fast att där var smittkällan?

Så lätt är det inte enligt Åke Örtqvist.

-Säg att det var groddar eller sallad så finns ändå inte det partiet kvar. Sedan försöker man hitta levarantören men partiet grönsaker har gått genom flera olika händer, flera olika grossister kanske, säger han.

-Och när man hittar odlaren kanske det odlingspartiet är borta.

Kanske aldrig får veta
Med i diskussionen i Gomorron Sverige var även SVT:s Rolf Fredriksson som just nu befinner sig i Tyskland. Han säger att man där inte är säker på att man någonsin får veta vad som är smittkällan.

Och när man hör Åke Örtqvists förklaringar är det inte utan att man förstår varför.

Örjan Magnusson
orjan.magnusson@svt.se

Publicerad: