Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Snabbare etablering för nyanlända

Projektet KISA (kortare integration, snabbare arbete), innebär utveckling av modeller och metoder för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet i Uppsala län.

Det treåriga projektet KISA startade i januari 2016 och finansieras med cirka 31 miljoner kronor, varav drygt två tredjedelar kommer från den Europeiska socialfonden. Det är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, länets kommuner, Landstinget i Uppsala län och Folkuniversitetet. Arbetsförmedlingen är projektägare.

– Med det här projektet ser vi fram emot att snabbare få fler nyanlända i arbete. Att med ökat samarbete och effektivare insatser förkorta etableringstiden. Det skriver Yllka Nuhiu, etableringssamordnare på Arbetsförmedlingen i Uppsala i ett pressmeddelande.

KISA-projektet riktar sig till nyanlända kvinnor och män som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Projektet fokuserar på tre utvecklingsområden: utveckla former för strukturell samverkan, hälso- och sjukvårdsfrågor för nyanlända och behovet av platser för arbetspraktik/alternativ till traditionell språkinlärning.

Snabbspår inom vården

Med ett snabbspår inom sfi-undervisningen ska personer med medicinsk bakgrund kunna förkorta tiden till arbete. Landstinget tar fram ett introduktions- och utbildningsmaterial för nyanlända som förklarar hur hälso- och sjukvården fungerar. Projektets mål är att fler ska komma ut i arbete, studera vidare och bättre kunna orientera sig i den svenska sjukvården.

– Vi behöver effektivisera etableringsprocessen, framför allt utveckla vår samverkan. Vi behöver också arbeta mer aktivt med matchning och validering, kommenterar Yllka Nuhiu.