Inga åtal för CIA:s förhörsledare

De personer inom USA:s säkerhetstjänst CIA som använde tortyrliknande förhörsmetoder i exempelvis Guantánamobasen, där man bland annat utförde skendränkning, under tiden som George Bush var president kommer inte att ställas inför rätta. Det meddelar nu USAs president Barack Obama.

Anledningen är att förhörsledarna handlade i god tro, och med stöd från det dåvarande justitiedepartementet.

Samtidigt offentliggjorde Obama delar av de dokument som Bush jurister skrivit för att rättfärdiga de hårdhänta metoderna. I ett uttalande från Obama hette det att taktiken under Bushs tid "underminerar vår moraliska auktoritet och gör oss inte tryggare".

Publicerad: