Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Öresundsmetro är möjlig

Foto: Dan Andersson

En ny tunnel för metrotåg mellan Malmö och Köpenhamn skulle kosta drygt 27 miljarder svenska kronor. Men det går inte att enbart finansiera den med biljettintäkter.

Tanken är att det ska bli en direkt tunnelförbindelse mellan Malmö C och Köpenhamns hudvudbangård. Den knyts samman med Köpenhamns nya metrosystem. I Malmö föreslås en underjordisk station antingen vid Norra Vallgatan eller vid Börshuset. På en kvart ska man kunna ta sig till den andra sidan.

- Det kommer att behövas ett kapitaltillskott på 8 miljarder danska kronor. Då får man en metro man kan driva i 50 år, säger Per Als, utredare och trafikchef på Köpenhamns kommun.

Positiva effekter

Det ska tilläggas att flera andra stora infrastrukturprojekt inte heller bär sig, utan kräver samhällsstöd. Den sammanlagda samhällsnyttan kan  vara så stor att det ändå lönar sig, särskilt om Öresundsbron når sitt kapacitetstak om några år.

- Vi har inte räknat med de positiva effekter som kan uppstå om man till exempel kan köra fler godståg på Öresundsbron, eller utökad regional tågtrafik till och från Kastrup, säger Per Als.

Det krävs alltså stora statliga insatser för att tunneln ska bli verklighet. Men intresset i riksdagen respektive folketinget har hittills varit svagt.

Hård kamp om statliga pengar

- Man ska se det långsiktigt. Det är ett investeringsprogram som ska ligga fram mot 2020 som jag ser det. Det kräver att vi samlar våra krafter så att vi får genomslagskraft hos våra nationella politiker i Köpenhamn och Stockholm, säger Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn.

I Nordvästskåne gillar man inte de här planerna. Här vill man först ha en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Här har man svårt att tänka sig att det i den hårda kampen om de statliga infrastrukturpengarna skulle bli satsningar på två nya tågtunnlar under Öresund.

- Det viktiga ur ett Öresundsperspektiv är att visa att det kommer att krävas fler förbindelser över sundet, och vi måste titta på samhällsnyttan av de förbindelser det skissas på. Det är viktigt att vi tittar på olika alternativ, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.