Finsk tv sänds digitalt i Stockholm

Sverigefinska Riksförbundet får nu möjlighet att sända TV Finland i det digitala nätet över Stockholmsområdet med början i mars.

Det är innebörden av ett regeringsbeslut på torsdagen. Ett nytt regionalt digitalt sändarnät tas i bruk för att utveckla och prova nya digitala tjänster.

Nacka, Uppsala och Västerås får fria sändningar av Finlands tv i marknätet i mars.

Publicerad: