Få får godkänt

Få av Göteborgs kommunala bolag och förvaltningar får godkänt i den internkontroll som gjorts för att förhindra missbruk och korruption. På onsdagen framkom att de flesta verksamheter i kommunen uppvisar stora brister när det gäller inköpsrutiner och dokumentation.

Det nedslående slutresultatet som Göteborgs stad, tillsammans med företrädare för några revisionsbyråer, kunde presentera idag gäller den så kallade "självdeklarationen" som pågått under det här året. Den är en del av den handlingsplan kommunledningen upprättat efter alla skandaler. 56 bolag och förvaltningar har själva gått igenom sina verksamheter för att se hur de lever upp till de skärpta kraven på intern kontroll för inköpsrutiner och upphandling, allt för att förhindra missbruk och korruption.

Ingen dokumentation
Revisorernas verifiering visar att bara 16 procent får godkänt medan hela 84 procent har behov eller stort behov av förbättring när det gäller den interna kontrollen på verksamheten i stort. Än värre blir det när man tittar på inköpen, bara nio procent får godkänt, 91 procent behöver bli bättre.
– Den största bristen är avsaknad av dokumentation, säger Ann-Christine Alkner Dahl, projektledare för ?Självdeklarationen?. Det kan vara så att man har en god intern kontroll men man har den inte dokumenterad. Och det är inte bra.

Underbetyg för två bolag
Kommunens bolag och förvaltningar har fram till sista mars nästa år på sig att bättra sig och komma med åtgärdsplaner. När det gäller inköp blir det klart underbetyg för två stora bolag, Göteborg Energi och Göteborgs Hamn. Men ingen ville i dag peka ut någon syndabock bland alla undersökta bolag och förvaltningar.

Martin Nilsson

Publicerad: