Förståelse för mutor

Göteborgarna är de i Sverige som tror att korruption är vanligast. Dessutom har göteborgarna, märkligt nog, störst förståelse för korruption. Det visar en SOM-undersökning som presenterades på onsdagen. Självklart har mutskandalen som påverkat mätresultatet.

– Vi ser att avslöjandena om muthärvan i Göteborg har påverkat göteborgarnas syn på hur utbredd korruptionen är, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap. Det har också lett till en större acceptans för korruption bland göteborgarna. Det är intressant och ligger i linje med de teorier som finns om det här.

Lars Wiklund

Publicerad: