"Främmande ubåt i Göteborgs Hamn"

Främmande undervattensverksamhet misstänks väster om Göteborgs hamn, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Militära fartyg söker i sundet mellan Hälsö/Öckerö. Enligt uppgift till Västnytt observerades en första misstänkt ubåt redan i söndags kväll vid 22-tiden. Då vid södra skärgården i höjd med Asperö.

Uppgifterna om iakttagelsen, som ska ha gjorts av en trovärdigt uppgiftslämnare, undersöks just nu av marinen som nu har flera fartyg i området.
- Området är också starkt trafikerat och därför är det viktigt att vi också går ut och informerar om vad vi gör, säger marininspektör Jan Törnqvist i pressmeddelandet.

Enligt boende i området har det pågått en ökad aktivitet från marinen i ett antal dagar.
Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona samt Fjärde sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet på Berga utanför Stockholm finns på plats i Göteborg med fartyg och personal för att undersöka uppgifterna.

-I detta läget vill vi över huvud taget inte kommentera vad i iakttagelsen består, säger marinispektör Jan Törnqvist som är marintaktisk chef.
-Det kommer in rapporter med jämna mellanrum som vi är tvungna att analysera innan vi kan säga någonting.
Analysen består bland annat i intervjuer den person som rapporterat in iakttagelsen samt att på plats undersöka om det finns någon förklaring. Man undersöker också om det finns andra som sett eller hört något.

Anledningen till att Försvaret valt att gå ut med uppgifterna är att flera färjor som trafikerar farleden hört av sig och undrat varför det rör sig örlogsfartyg i området.

Exakt var iakttagelserna gjorts vill Törnqvist inte gå in på, bara att det är i Göteborgs skärgård, väster om Göteborgs hamn.
Antalet örlogsfartyg i området kommer att variera.

-Vi använder oss av de resurser som vi finner lämpligt och som vi har tillgängliga, säger Törnqvist till TT.
Han ser i nuläget ingen anledning att spekulera i vad som ligger bakom iakttagelsen utan vill invänta resultatet av Marinens analys.

Publicerad: