Nationell specialstyrka mot mutbrott

En central enhet mot mutbrott skall inrättas i landet. Idag kommer regeringen besluta om att ge rikspolisstyrelsen ett nationellt ansvar för utredningar om mutbrott och bestickning. Det är inte enbart erfarenheterna från muthärvan i Göteborg som ligger bakom beslutet även om det är den tydligast symbolen för den här sortens brott under senare tid.

Runt om i landet pågår mututredningar och erfarenheten visar att polisens resurser att bekämpa den här sortens brott en längre tid varit "otillfredställande", enligt Justitiekansler (JK) Anna Skarhed, som granskat ärendet.
JK varnar att om Sverige kan få kritik om internationella åtaganden inte följs från bl a FN; Europarådet och OECD.

Sammanlagt skall ett 30 personer anställas på den nya enheten.
Idag ligger ansvaret för att bekämpa den sortens brott lokalt hos polismyndigheterna i landet.

Som en fotnot kring mutor kan tilläggas att Dagens Industri i dag publicerar uppgifter ur en undersökning gjord av Ernst & Young som visar att var femte företagschef i Sverige kan tänka sig att betala mutor för att vinna fördelar i affärer och behålla sina kunder. Dessutom anser var fjärde svensk företagschef att korruptionen är utbredd i Sverige, trots att vi brukar beskrivas som ett av de minst korrupta länderna i världen.
I undersökningen deltog 103 personer från Sverige.

Publicerad: