Chris Heister ny landshövding i Västerbotten

Regeringen har i dag utsett Chris Heister (m) till ny landshövding i Västerbottens län från och med den 28 februari 2008 till och med den 28 februari 2014.

För första gången på 13 år får Västerbotten en borgerlig politiker som landshövding. Då var det moderaten Görel Bohlin (92-95), nu blir det moderaten Chris Heister.

– Det är mycket tillfredsställande att regeringen nu har kunnat utse en landshövding som har lång erfarenhet av samhällsutveckling på både internationell, nationell, landstingskommunal och kommunal nivå, skriver kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) i ett pressmeddelande.

Riksdagsledamot i elva år
Chris Heister var riksdagsledamot för moderaterna mellan 1991-2002 och har som sådan bland annat varit sakkunnig i nordiska frågor i statsrådsberedningen och suttit i Näringsutskottet och varit vice ordförande i Socialutskottet. Från 1999 till 2003 var hon vice partiordförande i moderaterna.

Mellan 2002 och 2006 var Heister oppostionslandstingsråd i Stockholms län och har sedan valet 2006 varit finanslandstingsråd, vilket motsvarar vårt läns landstingsråd. Hon är även ordförande för den svenska delegationen i Nordiska rådet.

– Det är djupt stimulerande att få i uppdrag att vara med och bidra till utvecklingen i Västerbottens län. Västerbotten är ett län som präglas av företagsamhet och framåtanda. Genom bred forskning vid Umeå universitet inom framförallt medicin och frågor med anknytning till klimatfrågan har länet åtskilligt att bidra med. Som landshövding vill jag också arbeta för att på bästa sätt ska bidra till ett stärkt företagande, inte minst i inlandskommunerna och inom turismen, säger Chris Heister i ett pressmeddelande.

Kommentarer från länet
Både Chris Heister, Görel Bohlin samt moderaten Sven Johansson (78-91) - de tre senaste borgerliga landshövdingarna i Västerbotten - är/var politiker med säte i Stockholm. Men enligt oppositionsrådet i Skellefteå, Håkan Lindh (fp), är det inget negativt.

– Chris Heister ska nu företräda Västerbotten. Där kommer hennes breda kontaktnät, inte minst i maktens korridorer nere i Stockholm, att vara en stor tillgång för oss i vårt län, säger Lindh i ett pressmeddelande.

Men för de socialdemokratiska kommunalråden Lennart Holmlund (Umeå) och Lilly Bäcklund (Lycksele) är Chris Heister i princip okänd.

– Jag vet ingenting om henne. Hur hon är som person att kunna leda Länsstyrelsen vet jag inte. Därför kan jag inte uttala mig om henne. Däremot hoppas jag på att hon tar upp kampen mot byråkratin inom Länsstyrelsen som vi inom Umeå kommun har haft en del problem med, bland annat genom visa byggplaner, säger Lennart Holmlund till Västerbottensnytt.

– Jag har hört hennes namn, men jag känner inte till henne som person. Men jag utgår ifrån att när hon nu har tackat ja till det här uppdraget så känner hon till länet, våra förutsättningar samt möjligheter och att hon utifrån det är beredd att, tillsammans med oss, bidra till länets utveckling. Att hon har kontakter i maktens korridorer i Stockholm är värdefullt, avslutar Lilly Bäcklund.

Publicerad: