Bopriserna vänder upp

Efterfrågan på bostadsrätter och villor ökar kraftigt under första kvartalet i år, försäljningen går snabbare och priserna vänder upp, spår storstadsmäklare.

SBAB:s boprisprognos bygger på bedömningar av 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena. De tror att bostadsrättspriserna stiger med 2-3 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol. Största prisuppgången väntas i Stockholm och den lägsta i Malmö.

För småhus tror mäklarna på en prisuppgång på 1 procent i Storstockholm och Storgöteborg medan priserna i Malmöområdet i stort sett står stilla.

"Ingen boom"
-Förväntningarna är positiva men det är ingen boom precis. Även om priserna ökar är de långt ifrån prisnivåerna under första kvartalet i fjol, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB.

Osäkerheten i mäklarnas prognoser har minskat men är fortfarande större än normalt, konstaterar han.
-Det är inte konstigt med tanke på det som händer i omvärlden. Det är svårt att bedöma hur problemen i euroområdet kan komma att påverka den svenska konjunkturen och Riksbankens agerande.

De acceptpriser på bostadsrätter som införts i Stockholm påverkade i början försäljningspriserna märkbart men den effekten har avtagit märkbart, enligt mäklarna.

TT

Publicerad: