Bilden som visar varför miljoner på Afrikas horn svälter

Afrikas katastroftorka kan ses från rymden. Satellitbilder visar tydligt hur ökenområdena breder ut sig över Afrikas horn.

I Somalia dör just nu ett barn var sjätte minut av svält och sjukdomar i spåren av den fruktansvärda torka som drabbat Afrikas horn. Sammanlagt nästan fyra miljoner människor beräknas lida av svår hungersnöd i området.

Torkan räknas till den värsta på 60 år. Nya satellitbilder visar hur stora delar av de områden som var grön vegetation bara för fyra år sedan nu har förvandlats till öken. Det är det europeiska vädersamarbetet EUMETSAT som har tagit bilderna som nu publiceras av norska vädersajten yr.no.

De två bilderna är tagna i maj 2007 respektive 2011, den månad då regntiden normalt är på sin höjdpunkt.

Frida Pettersson Normark
frida.pettersson.normark@svt.se

Publicerad: