EU:s tålamod med Ungern på väg ta slut

EU skärper tonläget mot Ungerns regering, som redan är hårt pressad av folkliga protester och marknadsoro för statsfinansiella problem. Enligt EU-kommissionen kan Ungerns nya lag för centralbanken strida mot EU-fördraget.

Kommissionen har slutligen efter intensiv brevväxling fått en översättning av lagen.

-Vi kommer nu att analysera lagen och avgöra om denna nya lag följer gemensamma EU-regler, sade EU-kommissionens talesman Olivier Bailly på tisdagen.

Uttalandet kommer dagen efter ett protestmöte i Budapest, där upp emot 100.000 oppositionella protesterade mot grundlagsändringar som begränsar såväl domstolars som centralbankens självständighet.

Valutan rasar
Lagändringarna ökar bland annat det politiska inflytandet över medlemmarna i centralbankens direktion.

De har kunnat drivas igenom av premiärminister Viktor Orban eftersom hans högerparti Fidesz efter en jordskredsseger i valet 2010 tillsammans med koalitionspartiet Kristdemokraterna har över två tredjedelar av rösterna i parlamentet.

Ungern, som har problem att hantera forintens ras mot andra valutor, inledde i fjol samtal om nödlån på 20-30 miljarder euro från EU och IMF. Samtalen avbröts dock av långivarna med hänvisning till oro för följderna av Orbans lagändringar.

Statsfinansiell kollaps
På finansmarknaden befarar allt fler att den ungerska krisen ska sluta med en ny statsfinansiell kollaps. Forinten, som i fjol rasade med 12 procent mot euron, har en ny historisk bottennivå inom räckhåll.

Och när den ungerska riksgälden på tisdagen tog upp tremånaders lån lyfte räntan till 7,67 procent. Det kan jämföras med 1,40 procent för svenska statspapper med samma löptid.

Ränteskillnaden utgör den premie investerare kräver då de befarar att Ungern kan få betalningsproblem.

Enligt analytiker på Danske Bank är förtroendet för Orban på marknaden mycket lågt.

"Den ungerska regeringens retorik har blivit alltmer fientlig mot internationella investerare, EU, IMF, kreditvärderare och landets egna centralbank. Detta skrämmer inte oväntat bort internationella investerare", skriver banken.

TT

EU-medlem 2004

Ungern, som blev EU-medlem 2004, fick i slutet av 2008 ett stödprogram beviljat, med en kredit på 20 miljarder euro från EU och IMF.

Detta program skrotades dock 2010, då Fidesz-partiet med Viktor Orban tog över makten med stöd av Kristdemokraterna.

Orban var även premiärminister i Ungern 1998-2002.

TT

Publicerad: