Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Hotade tolkar kan bli kvotflyktingar

Antingen kan Försvaret anställa dem, eller så kan de få komma till Sverige som kvotflyktingar. Det är de lösningar som kan bli aktuella för den svenska Afghanistanstyrkans hotade tolkar, när insatsen avvecklas 2014.

Det var förra sommaren som 24 av de tolkar som arbetet för svenska styrkan i Afghanistan önskade asyl i Sverige. De fruktade för hämndaktioner från talibansympatisörer när insatsen avslutas 2014.

Efter det har det varit oklart hur frågan skulle hanteras, och en arbetsgrupp bestående av bland annat Försvarsmakten, Migrationsverket, Försvars- Utrikes- och Justitiedepartementet sattes ihop för att se över möjligheterna.

Nu har gruppen avslutat sitt arbete och kommit fram till att de tolkar som är utsatta för starka hot skulle kunna komma till Sverige som kvotflyktingar.

Ingen särlösning

– Försvarsmaktens huvudfokus är att hjälpa dessa människor på plats i Afghanistan, men det kan finnas personer som på grund av säkerhetsläget inte har en möjligheten att begagna sig av de lösningarna. Vi från Migrationsverket kommer försöka lösa deras situation inom ramen för vårt vidarebesättningsprogram, det som i folkmun kallas kvotflyktingar, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket.

Han poängterar att detta inte handlar om någon särskild lösning för tolkarna, utan skulle göras inom ramen för gällande lagstiftning.

Totalt handlar det om 30 tolkar som tjänstgjort med de svenska styrkorna, sju av dem är direktanställda av Försvarsmakten och 23 är anlitade via ett bemanningsföretag. Försvarsmakten följer upp deras säkerhet med bland annat intervjuer, och det är dessa som ligger till grund för bedömningen om vilken insats som behövs.

Nytt jobb

– Vi har intervjuer med alla lokalanställda, totalt 140 stycken, även de som är anställda via bemanningsföretag, säger Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef, till P3 Nyheter.

De kan enligt Silwer hjälpa till med individuella lösningar för att minska hotbilden mot tolkarna. Det kan handla om att stöttas genom ett karriärväxlingsprogram - som att få hjälp med att hitta ett annat jobb eller studera utomlands. Dessa insatser gäller dock bara dem som är anställda av Försvarsmakten.

Skulle ni kunna anställa en person som jobbat via bemanningsföretaget?

– Vi kan anställa vem vi vill. Rent teoretiskt kan vi anställa vem som helst i Afghanistan.

Afghanistanstyrkan

  • Styrkans uppgift är att skapa och upprätthålla fred och säkerhet i Afghanistan.
  • Den är en del av den Nato-ledda säkerhetsstyrkan Isaf (International Security Assistance Force).
  • 48 länder bidrar med totalt 130 000 soldater i Afghanistan.
  • 18 av länderna - däribland Sverige - är inte Nato-medlemmar.
  • Under 2013 kommer den svenska militära insatsen i Afghanistan att utgöras av cirka 400 personer. Sommaren 2013 ska insatsen ha minskat till cirka 300 personer. Sommaren 2014 ska den militära styrkan helt avvecklas.

(TT)

Afghanska tolkar

Mer i ämnet