Iranska krigsskepp till Medelhavet

Iranska krigsfartyg som tar sig genom Suezkanalen. Israeliska hot om att på egen hand bomba Irans kärnanläggningar. De två länderna spände i helgen musklerna mot varandra medan omvärlden manar till försiktighet.

Två iranska krigsfartyg stävade i helgen mellan stränderna vid Röda Havet, på väg upp genom Suezkanalen mot Medelhavet. Det är något som bara har hänt två gånger sedan den islamistiska revolutionen i Iran 1979.

General Habibollah Sayari, befälhavare för Irans 18:e flotta, säger till den halvstatliga nyhetsbyrån Mehr, att syftet är att "bringa ett fredens och vänskapens budskap till länderna i regionen".

Men manövern äger rum samtidigt som tonläget är allt annat än fredligt just nu mellan landet och ärkefienden Israel.

Ökade spänningar
Israel varnade förra veckan för en global iransk terrorvåg efter dubbelattacken mot israeliska diplomater i Georgien och Iran, något som Iran tvärtom beskyller israelerna för att själva ha iscensatt.

Spänningarna ökar också kring Irans kärnenergiprogram, av Israel och USA anklagat för att vara en täckmantel för kärnvapenproduktion. Många bedömare talar om möjligheten av ett israeliskt bombangrepp redan före sommaren.

USA vidhåller sin sanktionspolitik och varnar för konsekvenserna av en militär attack. Men Israels militärstabschef, Benny Gantz, framhöll i en intervju på lördagen att landet inte behöver ett amerikanskt godkännande för att bomba Irans kärnanläggningar.

-Israel värnar främst om sin egen säkerhet, sade Gantz, till den statliga israeliska tv-stationen Channel One.

Manar till försiktighet
Från Storbritannien kom på söndagen en maning till försiktighet.

-Jag tycker att Israel skulle ge vår linje av hårda sanktioner och diplomatisk press en chans, sade utrikesminister William Hague.

EU har beslutat om ett oljeembargo mot Iran som träder i full kraft den 1 juli. Irans svar har varit att hota att förekomma embargot och själva skruva åt oljekranen till unionen. På söndagen meddelade landets oljeministerium att Frankrike och Storbritannien omedelbart kommer att känna av åtgärden.

"Export till brittiska och franska företag har stoppats. Vi kommer sälja vår olja till andra kunder, skrev talesmannen Alireza Nikzad i ett uttalande på oljeministeriets hemsida".

TT

Fakta: Irans kärnenergiprogram

* Den bakomliggande orsaken till den senaste tidens upptrappade konflikt mellan Iran och väst är den rapport från FN:s atomorgan IAEA som kom i början av november. I rapporten uttrycker IAEA "stark oro" för att Iran har försökt, eller fortfarande försöker, skaffa kärnvapen. Sedan dess har USA infört nya sanktioner och ett oljeembargo från EU-länderna träder i kraft den 1 juli.

* Iran har svarat med militära övningar och hot om att stoppa oljetransporterna från Persiska viken som går genom Hormuzsundet.

* I onsdags laddade president Mahmud Ahmadinejad en testreaktor med 20-procentigt anrikat Uran. Händelsen direktsändes i iransk tv, och kallas inom landet för en stor teknisk bedrift.

-TT

Publicerad: