Tio svåra år för USA:s muslimer

Nära hälften av USA:s 2,6 miljoner muslimer har de senaste åren upplevt diskriminering på grund av sin bakgrund. Det visar en färsk gallupundersökning inför tioårsdagen av 11 september-dåden.

Innan den 11 september 2001 levde amerikanska muslimer ett relativt anonymt liv. Uppvaknandet blev dock brutalt och landets troende muslimer har de senaste tio åren tvingats fram i strålkastarljuset.

En ny undersökning från Abu Dhabi Gallup Center visar att unga amerikanska muslimer som växt upp under USA:s och Bushadministrationens "War on Terror"-år var mindre troliga att klassificeras som "framgångsrika" än sina jämnåriga amerikaner med andra trosuppfattningar.

Undersökningen visade också att unga amerikanska muslimer var mer benägna än sina jämnåriga med-medborgare att känna negativa känslor. Till exempel ilska.

En annan undersökning från det välrenommerade Pew Research Center visar att kunskapen om islam blivit större i USA sedan terrorattackerna 11 september 2001, men samma undersökning visar också att antalet amerikaner med en positiv attityd till islam sjunkit från 41 procent till 30 procent under de senaste fem åren.

Hårda uttalanden
I våras rasade debatten om islam i USA då den republikanske kongressledamoten Peter T. King kallade till utskottsförhör om islamistisk extremism i USA.

King hade tidigare gjort en rad kontroversiella uttalande om amerikanska muslimer - bland annat att merparten av amerikanska moskéer styrs av radikala muslimer.

Under utskottsförhören debatterades ett antal incidenter där amerikanska muslimer utfört eller försökt utföra terrorattacker i islams namn.

Till exempel när major Nidal Malik Hasan 2009 öppnade eld och dödade 13 människor och skadade 29 på den amerikanska militärbasen Fort Hood i Texas samt då en 31-årig amerikan med pakistanskt ursprung, Faisal Shahzad, försöke spränga en bilbomb vid Times Square på Manhattan i New York 2010.

En annan amerikansk politiker som på sistone väckt uppmärksamhet med antimuslimska uttalanden är den republikanske presidentkandidaten Herman Cain, som sade att amerikanska samhällen borde ges rätten att förbjuda moskébyggen.

Cain menar att det inte handlar om religiös diskriminering eftersom muslimer försöker införa sharialagar i USA.

"Bryr sig inte om er religion"
Bland USA:s muslimer går åsikterna om hur islamofobin ska bekämpas isär.

Kamran Memon, en civilrättsadvokat från Chicago som leder gräsrotsrörelsen Muslims for a Safe America, menar att kunskap och utbildning inte är ett problem utan snarare själva ämnet som diskuteras.

Memon menar att amerikanska muslimer är bra på att framhålla islams goda sidor, men att man varit dåliga på att visa oro för delar i tron som använts för att rättfärdiga våld.

-När människor är rädda för något kan man inte bara byta ämne. Att bara prata om fredlig islam när någon undrar varför muslimer försöker döda oss funkar inte, säger han till Huffington Post.

Andra muslimska grupper har framhållit utbildning om muslimer och islam som en viktig del i att islamofobin i USA inte är värre än vad den är.

-Vår erfarenhet visar att utbildning fungerar, säger Ashfaq Parkar på 1-800-Why-Islam, en telefonlinje som finansieras av den New York-baserade organisationen Islamic Circle of North America.

-Många som ringer in är väldigt konfronterande i början, men mot slutet brukar de vara mer sympatiska, eller åtminstone mindre aggressiva, säger Parkar till Huffington Post.

Den prisbelönt författaren och muslimske tänkaren Reza Aslan är dock skeptisk till dem som tror att utbildning och kunskap om islam ska minska islamofobin.

-Amerikaner bryr sig inte om er religion. De vill inte veta mer om islam.

Aslan menar istället att mer pengar borde användas på att integrera muslimer i alla delar av det amerikansk samhället - inom politik, ekonomi, utbildning och på kommunal nivå.

Han pekar på amerikanska judar som en gång i tiden smädades, men nu respekteras.

-Lärde sig människor mer om judendom? Nej, det fanns ingen rörelse som försökte lära människor om judiska seder och judisk religion. Judarna integrerade sig själva i det amerikanska samhället till den grad att argumentet att judar inte var amerikaner lät så dumt att människor slutade att använda det.

Många muslimer besvikna på Obama
I presidentvalet 2008 röstade knappt 90 procent av Amerikas muslimer på Barack Obama. I dag är stödet fortfarande starkt, hela 80 procent, men många missnöjda röster har ändå höjts.

Imam Mohamed Magid, ledare för Islamic Society of North America, USA:s största muslimska organisation tycker att Obamaadministrationen representanter på mellannivå varit bra på att nå ut till de amerikanska muslimerna, men att Obama själv varit dålig på att ta direktkontakt. Något som hans företrädare George W. Bush var bättre på.

Detta trots att Obama var den första amerikanska president att nämna landets muslimer i sitt installationstal.

-Bush var bra på hemmaplan, men hans utrikespolitik fallerade. Obama har såvitt jag vet inte talat vid något muslimskt möte eller i någon moské här i USA. Alla hans tal är utomlands medan Bush talade i moskéer två gånger, säger Magid till The Daily Beast.

Den händelse som enskilt har betytt mest för amerikanska muslimers sjunkande förtroende för Obama är när han backade från sitt stöd till den moské som planerades nära World Trade Center.

En del av förklaringen till att Obama valt att hålla sina tal till den muslimska världen utomlands kan vara rädslan att bli alltför förknippad med islam av hemmaopinionen.

En undersökning från 2010 visar att knappt 20 procent av amerikanerna felaktigt tror att Barack Obama, som är öppet kristen, är muslim. Andra undersökningar har visat liknande resultat.

Johan Wicklén
johan.wicklen@svt.se

Publicerad: