Upploppen – Vad gör folk till plundrare?

Vilka står bakom upploppen i Storbritannien? Vad är det som gör folk till plundrare? Även vanliga människor som aldrig vanligtvis stjäl kan dras med i plundringen, menar experter.

Fattigdom, klassfrågor och arbetslöshet. Det är några faktorer som Nihab Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet, lyfter fram som orsaker till de upplopp vi sett under de senaste åren i bland annat Paris men också i Sverige.

-Om vi ser till orsakerna så handlar det mycket om förklaringar som har kommit efter upploppen i Frankrike, Sverige och andra länder. Det är strukturella faktorer, säger Nihab Bunar till SVT.

-Det handlar om stigmatisering, alltså dåligt rykte och låga förväntningar på arbetarklassen i de här stadsdelarna. Sedan handlar det om relationer mellan polis och ungdomar i de socialt utsatta områdena, säger Nihab Bunar.

-Det som utlöste händelserna inledningsvis handlade mycket om polisens tafatta kommunikation gentemot anhöriga till den här killen som blev skjuten, säger han.

Blandad skara bakom upploppen
I den brittiska dagstidningen Guardians webbupplaga diskuteras frågan om vilka upprorsmakarna egentligen är. Svaret tycks vara att det är en blandad skara. Att det skulle vara unga fattiga män är inte hela sanningen.

I stället är det en samling människor som består av allt från mycket unga ungdomar, så unga som tio år, till ungdomar, unga vuxna, medelålders, män och kvinnor, skriver tidningen och hänvisar till
iaktagelser i flera av de drabbade områdena i London.

"Det är en myt att det unga svarta män som står bakom våldet", skriver tidningen.

-Unga män är oftast inblandade i konfrontationer med polis medan plundrare tenderar att inkludera både barn och kvinnor. Det säger Dr Paul Bagguley, sociolog vid Universitetet i Leeds till BBC:s webbupplaga på frågan om vad det är som gör folk till plundrare.

-Det är mycket möjligt att folk som stjäl inte har gjort det tidigare. I sådana här situationer finns det en känsla av att normala regler inte gäller, säger han.

Maktlösa får makt vid plundring
Somliga av dem som tar ledningen när det plundras är kända sedan tidigare av myndigheterna medan andra tenderas att dras med. Det menar kriminolog John Pitts. Han säger att plundring gör att maktlösa människor plötsligt känner att dom har makt och att det är mycket berusande.

-Det som är avgörande i ett upplopp är när det tippar över och våldsverkarna känner att dom har kontroll, säger han.

Motivation när folk kommer undan
-Ser man att folk kommer undan med plundring så kan det fungera som motivation för andra att plundra. Det säger psykolog Dr Lance Workman till BBC Människorna är bra på att imitera och vi tenderar att imitera det som är framgångsrikt. Ser man någon som kommer ut från en butik med en bredbilds-tv så kommer en del att tänka att varför skulle inte jag också göra så.

Nihab Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet säger att händelserna i London kommer att sätta sin prägel på hur polisen kommer att agera i framtiden.

-Det handlar mycket om att skapa en relation som präglas av tillit. Analyser kommer att visa hur polisen agerat. En del menar att polisen provocerat. Andra menar att polisen varit för passiv, säger han till SVT.

Catharina Isberg
catharina.isbrg@svt.se

Publicerad: