USA stöder Kosovos självständighet

I dag kommer USA att uttala sitt fullständiga stöd för FN-medlaren Martti Ahtisaaris förslag om Kosovos framtid. Förslaget som bl.a erbjuder provinsen övervakad självständighet ska under dagen överlämnas till säkerhetsrådet.

Den nya planen lägger ramarna för en självständig stat i framtiden men ut- vecklingen i den nu FN-administrerade serbiska provinsen ska ske under fort- satt internationell närvaro.

Det serbiska parlamentet avvisade i februari som väntat Ahtisaaris plan vid en omröstning i februari. Kosovos albanska majoritet är för förslaget.

Publicerad: