M: Skolverket ska granska stöket i skolan

Foto: TT

Nära nio av tio lärare tycker att de lägger en stor del av sin arbetstid på att hålla ordning i klassrummen. Nu vill Moderaterna att Skolinspektionen ska granska hur skolorna lyckas med att ge eleverna studiero.

Moderaterna vill profilera sig i skolfrågan och nu fokuserar de på mer ordning och reda. Partiet vill bland annat att blivande lärare ska få ledarskapsutbildning och att skolinspektionen ska granska hur väl lärarna lyckas hålla ordning i klassrummen.

– Det Skolinspektionen ska göra är att följa upp hur det är med klassrumsklimatet och se till att lärarna har stöd att ta ledarskapet i klassrummet, säger Tomas Tobé.

Vilka sanktionsmöjligheter ska Skolinspektionen ha om skolorna inte lyckas med att skapa lugn och ro?

– De har redan i dag möjligheter att påpeka brister och i förlängningen utdela vite till de skolor som inte tar tag i problemen.

Inte klart med ökade anslag

Förslaget skulle kräva betydligt fler klassrumsbesök för skolinspektörerna men hur mycket anslagen till Skolinspektionen skulle behöva öka kan Tomas Tobé inte svara på i dag.

– Nu får vi ta den här diskussionen med våra alliansvänner och jag hoppas att vi gemensamt ska kunna bli överens om detta. Alliansen har ju stärkt resurserna till Skolinspektionen och vi är beredda att diskutera ytterligare satsningar, säger han.

Viktig fråga för M

I kölvattnet av den katastrofala Pisa-rapporten, tillsatte utbildningsminister Jan Björklund (FP) en utredning för mer ordning och reda i skolan. Resultaten ska presenteras före valet.

– De resultaten ska vi gå igenom gemensamt men jag vill vara tydlig med att Moderaterna nu prioriterar mer lugn och ro i klassrummen.

Hur viktig är skolfrågan för Moderaterna i valrörelsen?

– Ekonomi, jobb och skola är det vi går till val på.

Vill att skolan förstatligas

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är positiv till ökad statlig kontroll av skolorna men han vill gå längre och se ett förstatligande. Att lärarna ser stora problem med stökiga klassrum visade en undersökning förbundet gjorde i våras.

– Nio av tio menar att det går åt alldeles för mycket tid till att upprätthålla studiero i klassrum och korridorer, säger han.

S: Viktigare med små klasser

Ibrahim Baylan (S), skolpolitisk talesperson, menar att Skolinspektionen redan har det här uppdraget.

– Det är viktigare att satsa på mindre klasser så att lärarna kan se till att det blir lugn och ro i skolan. Det räcker inte att ge ytterligare ett uppdrag till Skolinspektionen som de redan egentligen har, säger han.

Fakta: Moderaternas förslag för mer ordning och reda

1. Skolinspektionen ska fokusera mer på trygghet och studiero i sina utvärderingar.
2. Rektorerna ska ta större ansvar för gemensamma ordningsregler.
3. Skolorna ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärarnas befogenheter.
4. Utöka inslaget av ledarskap i lärarutbildningen.
5. Förenkla och minska lärarnas administration, särskilt vad gäller sanktioner.
6. Mindre klasser i grundskolans lägre årskurser.

(SVT)

Almedalen 2014

Mer i ämnet