Apan eller Gud - vad är vårt ursprung?

Anfader eller inte, debatten fortgår.
Släkting eller inte, debatten fortgår. Foto: Scanpix

I veckan kom ny forskning som ger ytterligare bevis för att människan har utvecklats stegvis under miljoner år. Men samtidigt ifrågasätts evolutionsteorin på många håll i världen.

I USA betraktas det av många som en förolämpning att vi skulle härstamma från aporna. I en opinionsmätning som Gallup gjorde i somras framkom det att bara 15 procent av amerikanerna fullt ut tror på evolutionen.

46 procent är så kallade kreationister, som förnekar evolutionen och istället tror att världen uppstod genom gudomligt ingripande. Resten tror på en blandning mellan de två varianterna.
 
Övertygelsen om att evolutionsteorin inte stämmer finns bland flera religiösa grupper, inom både kristendomen och islam. På senare år har den gemensamma rörelsen kreationism börjat marknadsföras som Intelligent Design.

Med hjälp av pseudovetenskapliga termer hävdar man att djur och människor skapats av ett intelligent, övernaturligt väsen. Och man kräver att det här ska läras ut i skolor som en teori precis lika viktig som evolutionen.

I flera länder i Europa har liknande diskussioner förts, bland annat i Italien, Holland och Ryssland. Och här i Sverige säger var fjärde person att de inte tror på evolutionsteorin.

Publicerad:

Uppdaterad: