Flugan som sprutar larver i ditt öga

Om en humleliknande insekt stannar upp framför dig då ska du se upp. Den kan vara på väg att spruta massor av små larver rätt in i ditt öga. Insekten tror att ditt öga är en näsborre på en älg!

Det låter som en scen ur en skräckfilm men det händer faktiskt i verkligheten, om än inte så ofta. Flugan det handlar om är en så kallade nässtyngsfluga. Den är en parasit som ser ut som en liten humla och den använder älgen som värddjur för att utvecklas och spridas.

Målet är en näsborre
Målet för den här flugan är alltså inte människan utan en älg, men det händer att den misstar sig och tror att ett människoöga egentligen är näsborren hos skogens konung. Just i älgens näsborrar vill flugan nämligen lägga sina larver.

När flugan gör sig beredd för en attack stannar den upp i luften - hovrar - framför sitt offer och sprutar sen in larverna rakt i älgens näsborre, eller av misstag i ett människoöga. Att människor råkar ut för såna här attacker är så pass ovanligt att det kan vara svårt att få rätt hjälp.

Kvinna drabbad i Dalarna
Ett fall inträffade för ett år sen i Dalarna. En kvinna drabbades av svåra ögonsmärtor men när hon sökte hjälp hos sjukvården kunde ingen förstå vad som hänt. Inte förrän kvinnan själv kontaktade anstalt fick hon hjälp och ett 30-tal larver kunde sen plockas ut ur hennes ena öga.

– Larverna skulle kunna utvecklas orsaka allvarliga skador även hos människor. Därför måste kunskapen inom vården bli större när det gäller den här typen av infektioner. Det skriver Thomas Jaenson, professor i entomologi vid Uppsala universitet i Läkartidningen.

Flugan vill egentligen spruta in sina larver i näsborren hos en älg. Larverna vandrar sen ner i svalget på älgen där de växer till sig. När larverna blivit några centimeter stora nyser älgen ut larverna som sen kan förpuppas och till sist utvecklas till nya flugor.

Även för älgen kan påhälsningar av nässtyngsflugan bli en tråkig historia. Parasiten suger musten ur älgen och försvagar den vilket i värsta fall kan leda till älgens död.

Bodil Appelquist
SVT Vetenskap

Publicerad: