Grönt bränsle ersätter oljan

För att ersätta oljan och andra fossila bränslen måste vi använda solenergin på ett mycket mer effektivt sätt och nu vet forskarna hur. Flera forskarlag, i ett internationellt samarbete, presenterade idag sina nya lösningar. Samtliga ska ta vara på solens energi bättre än naturens egna fotosyntes.

Det finns inget så effektivt som växternas fotosyntes när det gäller att fånga upp och ta vara på solenergin. Våra tekniska lösningar har inte ens kommit i närheten. Ett stort problem med dagens teknik är också att vi inte kan lagra energin på ett effektivt sätt. Också det kan växter och bakterier i naturen. Men inte ens naturens effektivitet är bra nog menar forskarna som nu härmar fotosyntesen och förbättrar den.

– När man tittar på siffrorna så är inte ens fotosyntesen är särskilt effektiv - mycket av solenergin går till spillo även i naturen. En svag punkt är lagringen av energi i form av bränsle (kol), säger Anne Katherine Jones, professor i biokemi.

Kombinerar olika bakterier
Vissa bakterier är bättre än andra på att fånga upp solens energi och andra är bättre på att lagra den. Så genom att koppla samman bakterierna med varandra, med hjälp av nanoledningar (biologiska kopplingar mellan växterna), kan man göra dem mycket effektivare.

Cyanobaketerien som gör fotosyntes, precis som växter, fångar solenergin - men istället för att själv omvandla den så skickar den iväg elektroner, genom ledningen, till en annan bakterie som är bättre på att göra bränsle av den. Tar vi vara på det bränslet så har vi en grön revolution, menar forskarna. Effektiviteten är alltså nyckeln.

– Våra tekniska produkter idag, som ska fånga solens energi, kan inte lagra den. Därför är vi beroende av fossilt bränsle som vi kan använda var vi vill och när vi vill. Även där och när solen inte skiner, säger Anne Katherine Jones.

Effektivare än naturen
Forskarna får mikrober att göra något som de inte lyckats med i naturen - hittills i alla fall. Man kan likna det med vårt elnät. En växt eller bakterie producerar elektricitet, skickar den via en nanoledning till en annan växt eller bakterie som lagrar energin i form av bränsle. Och det bränslet ska till slut ersätta oljan, tror forskarna.

När forskarna presenterade sina nya resultat på AAAS idag visade de stolta upp sin statistik. Om man skulle tillägna en procent av landarealen i USA till det här så skulle vi kunna ersätta en tredjedel av allt flytande bränsle. För det råder ingen brist på solstrålar.

Anders Nord på AAAS i Vancouver
anders.e.nord@svt.se
twitter: @AndersENord

Publicerad: