Patentansökningar slog rekord 2011

Trots ekonomisk oro satsar företagen på forskning och utveckling. Det visar nya siffror från den Europeiska patentbyrån, EPO. Antalet patentansökningar slog rekord 2011, och i domstolar världen över är patenten ett allt viktigare vapen i teknikjättarnas kamp.

Totalt kom 244 437 patentansökningar in till EPO under 2011. Det innebär en ökning i antal ansökningar med 3,7 procent jämfört med 2010. I genomsnitt godkändes fyra av tio patent, totalt 66 115 stycken, och det ger en ökning med 6,9 procent jämfört med 2010.

Striderna mellan teknikjättar som Microsoft, Google, Apple och Motorola har rönt Stämningar och motstämingar har duggat tätt, och fejderna utspelar sig allt mer i domstolar, där patenten utgör ett viktigt vapen.

– Stora pengar står på spel för de företag som vill dominera den globala mobiltelefonmarknaden, så de använder alla medel som står till buds. Utvecklingen visar att patent har blivit ett strategiskt verktyg för företagen, säger Benoit Battistelli, ordförande för EPO, till AFP.

Kinesisk patentboom
Under krisen 2008-2009 föll antalet patentansökningar till EPO. Det rekordhöga antalet ansökningar under 2011 visar att företagen trots den pågående finanskrisen verkar satsa på forskning och utveckling.

I Europa är Tyskland och Frankrike de länder som dominerar ansökningsflödet. Men den totala ökningen i antalet ansökningar beror inte på att europeiska företag varit mer aktiva. Det förklaras istället av ett växande intresse från utomeuropeiska företag att söka europeiska patent - där Asien och framförallt Kina kommer starkt. Jämfört med 2009 så har antalet kinesiska patentansökningar till EPO fördubblats.

– Det här visar att den kinesiska ekonomin blir mer och mer innovationsdriven, säger Benoit Batistelli till AFP.

Olof af Wåhlberg
SVT Vetenskap

Publicerad: