Största solkraftverket snart verklighet

Om några år kan världens största anläggning för solenergi, med en kapacitet på 1.000 megawatt, vara verklighet i Kalifornien.

Företagen bakom jätteanläggningen Blythe Solar Power Project fick häromdagen godkänt av California Energy Commission. Delstatens guvernör Arnold Schwarzenegger, en stark förespråkare av förnyelsebar energi, är entusiastisk.

– Jag applåderar energikommissionens beslut och jag ser med spänning fram emot utvecklingen av andra solenergiprojekt, sade han enligt ett pressmeddelande från Solar Millennium AG - ett av de företag som driver projektet.

1.000 MW motsvarar ungefär en tredjedel av effekten från ett svenskt kärnkraftverk. När hela anläggningen är klar beräknas dess produktion motsvara en minskning av koldioxidutsläpp med två miljoner ton om året.

California Energy Commission beräknar att när anläggningen är klar kommer den att täcka en yta på 5.950 acres, motsvarande ca 24 kvadratkilometer. Den ska ligga i ett ökenområde väster om staden Blythe och eftersom det är allmän mark krävs tillstånd från Bureau of Land Management. I oktober kommer dess utlåtande.

Den första delen av anläggningen kan dra igång år 2013 om allt går enligt ritningarna.

Maria Holmin

Fakta: Blythe Solar Power Project

Blythe Solar Power Project ska bestå av fyra delar som var och en ska generera 250 MW.

Tekniken som ska användas kallas solar parabolic through technology. Den innebär att rader av speglar samlar värmeenergi från solen som i sin tur värmer en vätska till mycket hög temperatur (750 grader F motsvarande 371 grader C).

I värmeväxlare bildas ånga som driver en turbin som genererar elektricitet.

Anläggningen beräknas producera 2.200 GWh.

Kostnaden för projektet beräknas till sex miljarder dollar.

Publicerad: