Tinnitus gåta nära lösning

Aldrig någonsin helt tyst. Alltid sus, ringande ljud eller andra oönskade läten i öronen. Tinnitus är en hörselskada som kan orsaka mycket stort lidande hos den drabbade. Tillståndet har tidigare varit obotligt, men nu skymtas en ljusning. Forskare har lyckats eliminera tinnitus hos råttor.

Tinnitus är en hörselnedsättning som kan upplevas som mycket påfrestande. Öronsus, ringande läten och andra ständiga ljud påverkar ofta livskvaliteten hos den som drabbas. Följderna är inte sällan sömnproblem, depression och koncentrationssvårigheter. Det enda man hittills kunna göra åt besvären är att försöka dölja ljuden, eller helt enkelt vänja sig.

– Om vi skulle hitta ett sätt att slå av ljuden skulle vi öka livskvaliteten väsentligt för de som lider av sjukdomen, säger James F.Battey, chef på National Institute of Deafness and Other Communication Disorders som finansierade mycket av forskningen som nu presenteras i Nature.

Och den testade metoden tycks vara ett stort steg på vägen dit. Forskarna har nu genom stimulering av den så kallade vagusnerven i nacken på råttor lyckas åstadkomma eliminering av de störande lätena.

Hur då?
Tinnitus är ett tillstånd som kan uppkomma som ett resultat av hörselnedsättning. När cellerna i innerörat skadas, exempelvis från höga ljud, kan defekten ändra vissa signaler mellan hjärnan och örat. Detta är vad som orsakar tinnitus hos vissa människor. Varför, är inte helt klarlagt.

-Vi tror att den del i hjärnan som bearbetar ljud delegerar till allt för många neuroner att reagera på samma frekvenser. Det är då det börjar gå snett, menar en av forskarna, Michael Kilgard, professor vid universitetet i Dallas.

Dessa försök visade sig kunna återställa de delar av hjärnan som tolkar ljud. När vagusnerven retas bildas ämnen som hjälper till att uppmuntra förändringar i hjärnans vanemönster.
Hos de behandlade råttorna återgick nervcellerna till deras ursprungliga skick och därmed försvann de störande tinnitusljuden.

Toner och nervstimulans
I försöken lät man råttorna lyssna till toner som spelades upp samtidigt som nerven stimulerades genom elektroder. Resultatet indikerade att ringandet i öronen hos de behandlade råttorna slutade under behandlingsperioden. Råttorna i kontrollgruppen däremot, verkade fortfarande lida av ljuden.

Efter behandlingsperiodens slut följdes råttornas reaktioner upp. Enligt forskarna så pekar allt på att de behandlade råttornas neuroner hade återställts till sina ursprungliga nivåer. Detta indikerar alltså att tinnitusen hade försvunnit.

– Nyckeln i detta är, till skillnad från tidigare behandlingsmetoder, att vi inte bara försöker att dölja ljuden för patienterna. Vi återställer hjärnan från ett tillstånd där den utvecklar tinnitus till ett tillstånd där den inte gör det. Vi eliminerar källan till sjukdomen, säger Kilgard.

Annelie Larsson, Vetenskapsnyheterna SVT

Fakta om tinnitus

Ungefär 15 procent av svenska folket har besvärande tinnitus i olika grad och mer än 100 000 har så svår tinnitus att hela livssituationen påverkas. Tinnitus är inre oljud som den drabbade hör, men inte omgivningen. Ofta låter det som pip, tjut, sus, brummande eller fräsande.

Hörselskadades Riksförbund

Publicerad: