"Tobaksbolag manipulerade forskning"

Världens största tobaksbolag, Philip Morris, har medvetet manipulerat studier om farorna med tillsatser i cigaretter, menar en amerikansk forskargrupp.

Forskare vid University of California har nu presenterat en studie som ska visa att världens största tobaksföretag manipulerat forskningen om tillsatser i cigaretter. Mängden gifter som kommer från tillsatserna är större än vad som tidigare påståtts. Riskerna för hjärtsjukdomar och cancer likaså.

Det som dispyten gäller är de hundratals tillsatser som finns i cigaretter, förutom själva tobaken. Det handlar om alltifrån mentholsmak till benzen, ammoniak, kloroform och arsenik.

Det är i den vetenskapliga tidskriften PLoS Medicine som forskarna nu lägger fram sitt avslöjande. Forskarna har analyserat resultat från Philip Morris forskningsprojekt "Project MIX" som publicerade sina resultat 2002. Då togs resultaten till intäkt för att dessa tillsatser inte var särskilt farliga, att själva tillsatserna inte påverkade cigaretternas giftighetsgrad.

Men forskningsresultaten var manipulerade, visar det sig nu. Nu har de opartiska forskarna utgått från samma grundfakta som i tobaksbolagets stora forskningsstudie - grundfakta som tidigare hållits hemliga. Nu visar det sig att gifterna i röken ökar betydligt på grund av tillsatserna i cigaretterna.

Cancerrisken ökar på grund av tillsatserna i cigaretterna
– Vi fann bland annat att 15 cancerframkallande kemikalier ökade med 20 procent eller mer på grund av tillsatserna, säger Stanton Glantz, en av forskarna bakom avslöjandet.

Tobaksföretaget har också gjort djurstudier med så få råttor, så att man sedan inte kunnat dra några statistiska slutsatser. Därefter har man dragit slutsatsen att skadlig effekt av tobakstillsaktserna inte kunnat påvisas.

Att, som myndigheter tidigare gjort, sätta värde på forskning som kommer från tobaksindustrin, låter sig inte göras, menar nu forskarna bakom den avslöjande studien.

– Resultaten visar att gifter i cigarettrök ökar väsentligt när tillsatser sätts i cigaretter, säger Stanton Glantz.

Linus Brohult
SVT Vetenskap

Publicerad: