Vi blir dummare när vi jämför oss med andra

Att arbeta i grupp kanske kan vara bra men då får du inte sitta och jämföra dig med de andra. Om du gör det riskerar dín tankeskärpa att sjunka och du blir sämre på att lösa problem.

Har du också känt dig helt tom i huvudet efter att genomlidit ett långt möte? I så fall är du inte ensam. Din upplevelse stöds till och med av vetenskapen.

Men det kanske inte beror på det du tror.

I en undersökning gjord av forskare på Virginia Tech Carilion Research Institute i USA visade det sig att försökspersonernas IQ sänktes när placerades i grupp.

Smartare än de flesta
Försökspersonerna rekryterades från två universitetet i USA och testades först indivduellt. Då hamnade den genomsnittliga IQ-nivån på 126 - att jämföra med 100 som är genomsnittet i samhället i stort. Det handlar i alltså om personer som är betydligt smartare än de flesta av oss.

De 70 försökspersonerna placerades i små grupper och fick utföra uppgifter som krävde tankearbete. Personerna i gruppen fick fortlöpande veta hur de låg till i förhållande till de andra försökspersonerna.

Det visade sig att flera av försökspersonerna blev sämre på att lösa intellektuellt krävande uppgifter. Orsaken var enligt forskarna att försökspersonerna, medvetet eller omedvetet, jämförde sig med varandra.

"Sociala signaler"
-Förmågan att lösa problem försämrades dramatisk hos vissa av försökspersonerna. Den sociala återkopplingen (social feedback) hade en avgörande betydelse, säger en av ledarna för undersökningen.

Enligt forskarna visar undersökningen att även små subtila "sociala signaler" i grupper påverkar individernas kognitiva förmåga, dvs hur bra de tänker.

Fler kvinnor än män
Ålder eller etnisk bakgrund spelade ingen roll för hur mycket den intellektuella förmågan föll under testet. Däremot var det fler kvinnor än män som drabbades av försämrad förmåga att lösa problem.

Förändringarna kunde också påvisas genom mätning av hjärnaktiviteten med instrument.

Forskarna kan inte säkert säga om folk blir sämre på att tänka när de befinner sig i grupper även utanför laboratoriemiljön. Dock tycker de att man kanske inte ska vara alltför tävlingsinriktad.

-Genom att lägga stor vikt vid tävlande och konkurrens kan vi förlora en stor del av begåvningsreserven. Ytterligare studier av hjärnan kan kanske hjälpa oss att hitta sätt att hjälpa personer som är känsliga för den här typen av socialt tryck, säger forskningsledaren Kenneth Kishida.

Örjan Magnusson
orjan.magnusson@svt.se

Publicerad: