Helena Olsson är programbeställare för Nyheter, Samhälle, Kultur och Dokumentärer på SVT.

"Viktigt att SVT:s journalistik granskas"

Här kan du läsa programbeställaren Helena Olsson tankar om de senaste dagarnas diskussion om mediegranskande program.

Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

”Journalister behöver också granskas” skriver Torbjörn von Krogh på SvD Brännpunkt med särskild adress till SVT. Det är omöjligt att inte hålla med om den saken. I flera avseenden är SVT redan i dag hårt granskat. Vi står under ständig prövning av Granskningsnämnden och det går knappt en dag utan att mediekrönikörer och andra uppmärksammar SVT:s förehavanden både i positiva och kritiska ordalag - inte sällan utan möjlighet för SVT att självt bemöta det som påstås. P1-programmet Medierna gör ett utmärkt jobb med att bevaka såväl oss som andra medieaktörer och aktualitetsprogram som t ex SVT:s Gomorron Sverige och SR:s Studio Ett är snabba på att plocka upp mediedebatter där ansvariga ställs till svars för sina publiceringar. Detta är av godo för både oss och journalistiken, och som public serviceföretag är det särskilt viktigt att stå till svars inför publiken.

Frågan är om detta räcker? Ja, resonerar somliga och en del pekar också på att en organisation inte bör granska sig själv. Och visst, den saken är inte okomplicerad - men heller inte olöslig. För egen del håller jag med Torbjörn von Krogh om behovet av mediegranskning, oavsett om den publiceras i SVT eller av andra. Jag längtar dock inte efter mer av den ofta personfixerade och åsiktsburna mediebevakningen om vad som är bra och vem som är dålig för stunden, utan efter ett innehåll som verkligen lyckas blottlägga de stora frågorna inom vår bransch - frågor med konsekvenser för såväl demokrati som allmänhet. Med tanke på SVT:s starka ställning som aktör på mediemarknaden och de stora ekonomiska, etiska och beteendemässiga förskjutningar som just nu präglar medievärlden och människors medievanor vore ett medieprogram i SVT lätt att försvara. Därför är detta en av många idéer som vi arbetar med inför de kommande åren.

Ett mediegranskande innehåll, i form av ett eget magasin eller som en del i andra program, ska dock inte göras som en läpparnas bekännelse utan måste vara ett viktigt samhällsjournalistiskt bidrag och produceras med integritet, trovärdighet och stor kompetens på området. Sådana förslag tar jag gärna emot och dessa kommer att vägas mot andra viktiga samhällsprogram om Sverige och världen som våra pengar och tablåer ska bära.

Helena Olsson
Programbeställare, Nyheter Samhälle Kultur Dokumentär
SVT