Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Nu skickar vi vår egen sexbibel till de religiösa friskolorna

SEXUALUNDERVISNING · Hans Olsson, RFSU, om sexualundervisning i religiösa friskolor:

Kristna skolor visar abortkritiska filmer och förklarar för elever att homosexuella kan ”botas”. Det är en kränkning av hbt-elever som blottar en undervisning styrd av lärarnas värderingar. Sex och samlevnad är ett kunskapsämne – och vi vill hjälpa religiösa friskolor som Oasen i Sundsvall med nytt undervisningsmaterial, skriver Hans Olsson, RFSU.

Det är januari 2013. Karl-Erik Lundin, rektorn för den kristna friskolan Oasen, säger till Sundsvalls tidning att han tror att förbön kan ”bota” homosexuella genom att göra dem heterosexuella. Han medger att han har berättat denna hållning för eleverna på skolan.

Friskolan Oasen har tidigare fått kritik från Skolinspektionen eftersom den visat starkt abortkritiska filmer på lektionstid och rivit ut sidor om sex och samlevnad ur läroböcker. En före detta elev skriver i en insändare till tidningen: ”Vi skulle tala om homosexualitet och läraren bad oss stänga böckerna, eftersom hen ville ge sin egen version”.

Hur mycket som har förändrats på Oasen sedan dess vet bara personalen, eleverna och förhoppningsvis lärarna. Så sent som i måndags slog rektorn fast att ”vi är en kristen skola med en restriktiv hållning till abort. Många gånger framställs abort som ett preventivmedel och personligen tycker jag att det är fel. Livet börjar vid konception.”

Vad en rektor personligen tycker ska naturligtvis vara helt oväsentligt för undervisningen. Sex och samlevnad är ett kunskapsämne som är obligatoriskt och som eleverna har rätt till.

Precis som andra ämnen, till exempel matematik, engelska och historia, får inte innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen styras av enskilda lärares och rektorers åsikter. Undervisningen ska vara allsidig och saklig, oavsett ämne. På den punkten är skollagen tydlig.

Varje gång en skola låter homofobi eller abortmotstånd styra undervisningen, bryter den inte bara mot skollagen – utan kränker och diskriminerar också sina elever. Hur ska en 14-åring som har hört läraren säga att homosexuella kan och bör botas, kunna berätta om sin egen homosexualitet? Hur mår den tjej som fått veta i skolan att abort är förkastligt, när hon själv behöver avsluta en oönskad graviditet? Hur ska ungdomar kunna säga ja och nej till olika sexpraktiker om de förnekas kunskapen de behöver?

Det är inte en slump att det är just är sex och samlevnad som får stryka på foten när Oasen planerar sin undervisning. Hbt-frågor, sexualitet som inte är kopplad till äktenskapet, preventivmedel, kvinnors rätt till abort, acceptans av ungas sexliv har alltid varit kontroversiella i mer konservativt religiösa miljöer.

Men faktum kvarstår. Barn och unga har rätten till denna kunskap.

Skolan ska enligt läroplanerna belysa frågor som pubertet, sexualitet, identitet, relationer, jämställdhet, prevention och kärlek och ansvar. Den omfattas också av diskrimineringslagen. Skolan ska alltså ge en mångsidig undervisning, som inkluderar alla elever och olika sätt att se på sex och samlevnad.

Hur det står till med den saken på landets skolor med religiös inriktning vet vi väldigt lite om. Men det finns anledning att oroa sig: Svenska evangeliska alliansen menar exempelvis, med hänvisning till teologin, att skolinspektionen inte har rätt att kritisera skolor som har uppfattningen att homosexualitet är synd.

Kd-politikern Anneli Enochsson har i en riksdagsmotion 2011 krävt att föräldrarna ska kunna bestämma över skolans undervisningsmaterial, framför allt med hänvisning till sex- och samlevnadsundervisningen. Den kristna dagstidningen Världen idag slår regelbundet ner på sex- och samlevnadsundervisningen. Svenska evangeliska alliansen och Anneli Enochsson företräder en konservativ, religiös hållning, som långt ifrån alla konfessionella skolor ställer sig bakom. För det finns givetvis konfessionella skolor som har en alldeles utmärkt undervisning om sexualitet, kön och relationer och inte håller sig med gammeldags uppfattningar om män och kvinnor, homosexualitet eller ungas sexualitet.

Vår kunskap om hur sex- och samlevnadsundervisningen ser ut på konfessionella friskolor, oavsett inriktning, är alltså bristfällig. I vilken grad de dessutom eventuellt struntar i diskrimineringslagen och kränkningar av unga homo-, bisexuella och transpersoner med hänvisning till att synen på homosexualitet är en teologisk fråga, vet vi inte heller. Vi vet dock att hbt-elever redan lider av mer psykisk ohälsa än deras jämnåriga heterosexuella kamrater.

I Sverige går drygt 8 000 elever i grundskolan på konfessionella friskolor. De har rätt till samma kunskap som andra elever. Och bland dessa 8 000 finns hbt-elever som har rätt att slippa diskriminering.

RFSU vill av Skolinspektionen se en djupgående granskning av konfessionella friskolors undervisning i sex och samlevnad och på vilket sätt hbt-elever bemöts i skolan. Till dess är ett bra steg på vägen bra undervisningsmaterial. Därför kommer RFSU att skicka storsäljaren Världens viktigaste bok till Oasen i Sundsvall, en bok för mellanstadieelever med bilder och texter om kroppen, känslor och sex.

Det är en bok med alldeles för många sidor för att de ska gå att riva ut obemärkt.