Swedbanks marknadsmonopol gör mig mörkrädd

Anders Kyhlstedt efter Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling:

Strax före jul annonserade Swedbank att de köper Svensk Fastighetsförmedling. Banken dominerar därmed svensk bostadsmarknad. Detta är ett crescendo på en usel utveckling, där marknadens största aktör nu erhållit en maktposition utan historiskt motstycke. Konkurrensverket måste genomdriva en särskild prövning av affären, kräver Anders Kyhlstedt, vd för Booli.

Sveriges största bolånegivare och ägare av landets största mäklarföretag har tagit kontroll över den största marknadsplatsen för bostäder och Svensk Mäklarstatistik. Genom sitt förvärv av Svensk Fastighetsförmedling ritar Swedbank i ett enda drag om kartan över bostadsmarknaden, mäklarbranschen och bolånemarknaden. Detta inflytande över bostadsmarknaden saknar historiskt motstycke och får inte obemärkt gå förbi.

Hur kunde det bli så här tokigt? När vi för sex år sedan grundade vår söktjänst kunde stämningen i mäklarbranschen beskrivas med musketören d’Artagnans ord ”en för alla, alla för en”. Genom icke vinstdrivande branschinitiativ som Mäklarsamfundet, Hemnet och Svensk mäklarstatistik, hade vi en marknadsdynamik som näst intill omöjliggjort bostadsförsäljning utan hjälp av mäklare. Initiativen gav dem en enorm maktposition och, som man sa, ”kom alla till gagn”.

Att Svensk Fastighetsförmedling och Swedbanks Fastighetsbyrån råkade äga hälften av de gemensamma resurserna var mest en formalitet.

Men, likt George Orwells beskrivning i Djurfarmen efter att djuren tagit över makten över gården, spreds snart en uppfattning att ”alla djur är jämlika, men vissa djur är mer jämlika än andra”.

Swedbanks Fastighetsbyrån tog kontroll över Mäklarsamfundet och drev igenom flera beslut som utmanade den konkurrensneutrala utgångspunkten, som möjliggjort Hemnets och Svensk Mäklarstatistiks monopolliknande ställning.

Icke vinstdrivande blev vinstdrivande och alla mäklare som gemensamt skapat Hemnets framgång tvingades nu bidra till dess ägares kassa.

Köpet av Svensk Fastighetsförmedling är ett crescendo på en dålig utveckling som pågått de senaste åren. Nu kontrollerar Swedbanks Fastighetsbyrån i praktiken 75 procent av Hemnet och Svensk Mäklarstatistik. Detta innebär att:

  • Övriga branschen tvingas bidra till Fastighetsbyråns tillväxt genom avgifter till Hemnet. I 80 av Sveriges kommuner har de redan en marknadsandel på över 60 procent. Swedbanks Fastighetsbyrån är ungefär fyra gånger större än näst största mäklarföretaget på marknaden.
  • Riksbanken och flera andra samhällsviktiga organisationer baserar sina beslut på statistiken från Svensk Mäklarstatistik, vilket innebär att Riksbanken blir beroende av Sveriges största bolånegivare, Swedbank.

För dig som konsument kan allt detta kännas långt bort, men hur skulle du känna om det bara fanns ett mäklarföretag i ditt område att välja på? Utan konkurrens finns det inget sätt att säkerställa rimligt pris och tjänsteutbud.

Föreställ dig att du helt enkelt inte gillar din lokala mäklare, vad gör du då? Mäklaren kontrollerar den största marknadsplatsen och den information du behöver för att kunna sätta ett marknadsmässigt pris på din bostad. Du utestängs från att själv agera på den. Hur kommer det kännas nästa gång du läser en artikel om utvecklingen på bostadsmarknaden och vet att statistiken kontrolleras av din lokala bank och mäklare? Eller att detsamma gäller för nästa analys från Riksbanken?

När Konkurrensverket nu ska granska dessa enskilda förhållanden menar vi att det måste ses mot bakgrund av samtliga beroendeförhållandena inom branschen. Konkurrensverket är den enda aktör som kan och måste agera. Om inte, så står vi inför en bostadsmarknad som gör mig mörkrädd.

  • Anders Kyhlstedt, vd för den oberoende bostadssöktjänsten Booli

Publicerad: