Om cookies på våra tjänster

SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter

Pejl

Miljöpejl

Provresultaten från 21 undersökta glasbruk i Småland visar värden som långt överskrider gränsen för hur mycket arsenik som får finnas i såväl jord som dricksvatten. Google maps

Glasbruk förorenar grundvattnet

Interaktiv karta Provresultaten från 21 undersökta glasbruk i Småland visar värden som långt överskrider gränsen för hur mycket arsenik som får finnas i såväl jord som dricksvatten. I flera fall är halten mer än hundra gånger högre än gränsvärdet för dricksvatten. ·

Alla artiklar och inslag om förorenade platser

Säljgranskning

Mikael Pettersson/SVT

Fler medier tar upp de oseriösa försäljarna

Säljgranskningenfortsätter En och en halv månad efter att vi formellt avslutade vår säljgranskning känns det plötsligt som att frågorna åter blivit högaktuella. Flera andra medier har den gångna veckan tagit upp frågor om oseriös telefonförsäljning, drabbade kunder – och bolag som binder äldre till dyra företagsabonnemang. ·

Svenskarnas inkomster

Så här gjorde vi Svenskarnas inkomster

Hur har vår inkomstutveckling sett ut de senaste tjugo åren? Har vi fått det bättre eller sämre? Finns det vinnare och förlorare? De här frågorna vill vi på SVT Pejl besvara i vår senaste visualisering som är baserad på inkomststatistik från SCB, speciellt framtagen i samarbete med Agenda. Här kan du läsa hur vi gjorde när vi utvecklade applikationen. ·

Brott

Så har vi gjort undersökningen

Kartläggning av ungdomsbrottsligheten SVT har kartlagt bostadsorterna för ungdomar under 20 år som någon gång dömts för ett brott. Här kan du läsa om hur vi har arbetat. ·

Skola

Skolvisualisering SVT

Föräldrars utbildning påverkar barns skolresultat

Betyg årskurs 9 Här kan du jämföra slutbetygen för alla grundskolor med årskurs 9. Varje linje visar hur en skolas genomsnittliga meritvärde utvecklats från 1998 till 2011. Färgen på linjen visar föräldrarnas utbildningsnivå. Hur ser det ut i din kommun? Eller för din skola? ·

Så här gjorde vi: Samband mellan meritvärde och föräldrars utbildningsnivå

I Skolverkets databas Salsa finns data om alla nior, deras slutbetyg samt andra variabler som föräldrars utbildningsnivå, andelen elever med utländsk bakgrund – och andelen pojkar. Vi ville titta på sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och meritpoäng, mycket för att Skolverket har fastslagit att det är den faktorn som har störst betydelse för skolans genomsnittliga resultat när det gäller slutbetyget. ·

Förskolegranskning

Våld mot kvinnor

”Det är ingen trevlig bild som framträder”

Våld mot kvinnor Efter att Veckans brott och SVT Pejl startade sin granskning av hanteringen av våld i nära relationer i förra veckan så har tipsen strömmat in. Över 200 kvinnor har hört av sig och delat med sig av sina erfarenheter. ·

Pejltjänster

Om Pejl