Stiftelsen Radiohjälpen

Halvkroppsbild på kanslipersonalen stående framför en granhäck.
Från vänster: Maria Halvorsen, Anne Suni, Annika Francke, Per Byman, Linnéa Westring, Hanna Lindström, Sophie Fyrk och Susanne Ewaldh. Foto: Helena Ekenberg

Kontakt/Kansli

Radiohjälpen är en liten organisation med blott åtta anställda. Ambitionen har alltid varit att hålla nere de administrativa kostnaderna och de kraven ställs även på alla som får bidrag.

Läs mer
Rostig varningsskylt för school children.
Foto: Finn Norgren

Årsberättelse

Ta del av Radiohjälpens årsberättelser.

Läs mer
Världskarta med färgmarkering på de länder som erhållit bidrag.
Bild från årsberättelsen sid. 18-19.

Så används pengarna internationellt

Totalt kunde Radiohjälpen under 2015 bevilja 179 290 801 kronor för internationella projekt i 53 länder.

Läs mer
Interör från bowlinghall med två personer i fokus, på väg att rulla iväg ett klot med hjälp av en stålställning.
Maria har bowlat med FUB Jönköping i två år, här med hjälp av sin pappa. Foto: Radiohjälpen/Anne Suni

Så används pengarna inom Sverige

Två av Radiohjälpens fonder stöttar fritidsverksamhet i Sverige. De vänder sig till barn/unga och vuxna med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Den ena är Kronprinsessan Victorias fond och den andra är Radiohjälpsfonden. Den senare ger även bidrag till internationella projekt.

Läs mer
Tre pojkar sitter vid en skolbänk Aceh/Indonesien.
Foto: Finn Norgren

Kontroll

Radiohjälpen bedriver inga egna projekt, det överlåter vi åt dem som är bäst lämpade inom respektive fält och del av världen. De pengar som samlas in beviljas efter godkänd ansökan av Radiohjälpens styrelse.

Läs mer