Man som håller fram en stor tårta med Radiohjälpens pg nummer 90 1950-6.
Foto: Finn Norgren

Radiohjälpen - vårt uppdrag

Stiftelsen Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov.

Läs mer
Radiohjälpens personal. Från vänster: Per Byman, Perina Stjernlöf, Hanna Lindström, Annika Francke, Susanne Ewaldh, Linnéa Westring och Anne Suni.
Från vänster: Per Byman, Perina Stjernlöf, Hanna Lindström, Annika Francke, Susanne Ewaldh, Linnéa Westring och Anne Suni.

Kontakt/Kansli

Radiohjälpen är en liten organisation med blott sju anställda. Ambitionen har alltid varit att hålla nere de administrativa kostnaderna och de kraven ställs även på alla som får bidrag.

Läs mer
Cirkeldiagram som visar hur mycket som beviljats från respektive insamling under 2014.
Beviljat från respektive insamling under 2014.

Så används pengarna

Liksom givarna är människor av alla kategorier från hela landet utgör mottagarna hela det ideella Sverige. En mycket stor mängd organisationer och föreningar får del av de pengar som samlas in.

Läs mer
Flicka och hennes lärare vid ett skrivbord.
Foto: Finn Norgren

Vår historia

1939 gjordes den första insamlingen, den gången för beredskapsmännen och deras familjer.

Läs mer
Stapeldiagram över insamlade medel 2010-2014.
Femårsöversikt av insamlade medel.

Insamlade medel

Så här samlas pengarna in.

Läs mer
Tre pojkar sitter vid en skolbänk Aceh/Indonesien.
Foto: Finn Norgren

Kontroll

Radiohjälpen bedriver inga egna projekt, det överlåter vi åt dem som är bäst lämpade inom respektive fält och del av världen. De pengar som samlas in beviljas efter godkänd ansökan av Radiohjälpens styrelse.

Läs mer
Rostig varningsskylt för school children.
Foto: Finn Norgren

Årsberättelse

Ta del av Radiohjälpens årsberättelser.

Läs mer
Fotbollskillar uppställda för lagfoto iförda svarta tröjor och shorts.
Foto: Finn Norgren

Frågor och svar

Varifrån kommer pengarna? Gör de verkligen någon skillnad? Och hur vet jag att pengarna kommer fram? Det är några av de vanligaste frågorna till Radiohjälpen - här hittar du svaren.

Läs mer